Foto af Rune Evensen
Nyhed

Året der gik: Mange fik nye overenskomster. Alt for mange fik også en fyreseddel

2023 startede med en faglig kamp for at bevare Store Bededag, og netop kamp har været karakteristisk for året i Fødevareforbundet NNF. Kampen for at sikre medlemmerne nye overenskomster, for at bevare medlemmernes arbejdspladser, for at stoppe eksporten af smågrise og kampen for de unge medlemmers fremtid.

Vrede, glæde, chok, kampgejst. Der har været mange følelser på spil for medlemmerne af Fødevareforbundet NNF i 2023.

Det hele startede med vrede over afskaffelsen af store bededag, men hurtigt blev året præget af chok over virksomhedslukninger hos Skare og Danish Crown i Sæby. Heldigvis kunne vi også glæde os over stærke forlig ved årets overenskomstforhandlinger, at mange af de fyrede medarbejdere igen er i job, og at vi har en ungdom fuld af kampgejst.

Vi ser tilbage på endnu et begivenhedsrigt år for Fødevareforbundet NNF og forbundets medlemmer.

Vi startede året med kamp. Regeringens planer om at afskaffe store bededag faldt ikke i god jord hos forbundets hovedbestyrelse, der i januar afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde for at diskutere sagen. Sammen med den øvrige fagbevægelse kastede vi os ind i kampen for helligdagens bevarelse og deltog blandt andet ved en stor demonstration foran Christiansborg i starten af februar. Fra talerstolen bad et af vores medlemmer, Berit Neigaard, der er tillidsrepræsentant på Kelsen i Nr. Snede, politikerne om at komme til fornuft. Det gjorde de ikke, og forslaget om at afskaffe store bededag blev stemt igennem den 28. februar.

Sideløbende med kampen for store bededag indtraf den første af flere virksomhedslukninger, der desværre prægede 2023. I starten af februar blev Skare-koncernen begæret konkurs. I flere uger blev der kæmpet for at bevare arbejdspladserne, mens Fødevareforbundet NNF ydede økonomisk hjælp til medlemmerne. Det lykkedes desværre ikke, og til medarbejdernes chok endte det med afskedigelser.

Fra én alvorlig sag til en anden, hvor det dog endte positivt. Årets overenskomstforhandlinger var udråbt til de sværeste i mands minde, og faren for en storkonflikt var overhængende. Så galt gik det ikke - tværtimod. I Fødevareforbundet NNF lykkedes vi med at få selvstændige forlig på næsten alle områder og opnåede en af landets højeste stemmeprocenter, da overenskomsterne blev stemt igennem.

Vores forhandlinger med Danske Slagtermestre er ikke en del af de øvrige forhandlinger, men også her faldt aftalerne godt på plads og blev stemt igennem med stort flertal. Derefter startede vi forhandlinger med COOP, der desværre har vist sig at være langt sværere end de øvrige. Her er det endnu ikke lykkes at få en aftale på plads.

Kort efter de succesfulde overenskomstforhandlinger kom årets største mavepuster, da Danish Crown meddelte, at slagteriet i Sæby blev indstillet til lukning. Årsagen var mangel på grise, hvilket nogle måneder forinden havde sendt 50 kolleger på slagteriet hjem på dagpenge hver anden uge. Nu var det samtlige 800 medarbejdere, der stod uden job. Næstformand Jim Jensen langede ud efter landbruget, som, han mener, lukker danske arbejdspladser ved at eksportere levende smågrise til udlandet i stedet for at producere slagtegrise. Den 21. juni var det endegyldigt slut, da den sidste gris blev slagtet på det mere end 100 år gamle slagteri.

Fødevareforbundet NNF rykkede med det samme ud og har fra starten stået klar til at hjælpe medlemmerne fra slagteriet i Sæby. For mange medlemmer havde slagteriet udgjort hele deres arbejdsliv, og de havde forventet at afslutte det på slagteriet. Der var også flere tilfælde, hvor både mand og kone mistede deres arbejde på samme tid. Det var blandt andet tilfældet for Henning og Helle Sørensen.

Der blev etableret en jobbank og arrangeret både en uddannelsesmesse og en jobmesse. Heldigvis er flere tidligere slagteriarbejdere fra Sæby kommet godt videre. En af dem er netop Helle Sørensen, der fik arbejde hos Danish Crown i Svenstrup. Andre skiftede til helt andre brancher som f.eks. Martin Rohde, der er startede på uddannelsen som kabelmontør for at kunne arbejde i vindenergiindustrien. I slutningen af året kunne vi gøre status og konstatere, at hovedparten af de afskedigede medarbejdere igen var i job eller i uddannelse, hvilket ikke mindst skyldes en stærk indsats af mange involverede.

Fødevareforbundet NNF har i årevis kæmpet mod den store eksport af smågrise, der er kraftigt medvirkende til, at der mangler grise på slagterierne. Kampen blev intensiveret i 2023, hvor ikke mindst lukningen af slagteriet i Sæby viste de alvorlige konsekvenser. Forbundsformand Ole Wehlast har ved flere lejligheder fortalt politikerne på Christiansborg om det store problem og advaret om, at arbejdspladserne i Sæby måske ikke bliver de sidste, Danmark mister.

Der var også problemer med smågriseeksporten på Bornholm, hvor bønderne dog primært eksporterede større mængder levende grise end normalt for at komme virussen PRRS til livs. Efter opråb fra tillidsrepræsentant Thomas L. W. Hansen besluttede øens svineproducenter i slutningen af maj at kompensere slagteriarbejderne for lukkedage på grund af manglende grise. Beslutningen fik ros af slagteriarbejderne og forbundsformand Ole Wehlast, og tillidsrepræsentanten blev hyldet for sin rolle i sagen.

2023 var på mange måder ungdommens år i Fødevareforbundet NNF. Fødevareforbundet NNF Ungdom afholdt i juni sin første kongres og valgte en ny landsledelse. Formand for ungdomsorganisationen blev Cecilie Pedersen, der blandt andet fortalte, at hun vil kæmpe for alle dem, der altid har fået at vide, at de er dumme.

I juli genoplivede forbundet en gammel tradition og afholdt familielejr for 230 børn og voksne er i Skærbæk Centeret. Blandt deltagerne var familien Hollænder, der også havde været på familielejr i 1996. Familielejren vender tilbage i 2024. Der åbnes for tilmelding i det nye år – følg med i nyhedsbrevet og på nnf.dk.

2023 var som tidligere nævnt på mange måder ungdommens år. Et af årets positive højdepunkter var, da bagerlærlingen Julie Victoria Schier Kirkegaard i september vandt en fortjent sølvmedalje ved EuroSkills – EM for unge faglærte. Hun havde kvalificeret sig til europamesterskabet i Polen ved tidligere på året at vinde sit andet DM i Skills. Julie trænede op til 15 timer dagligt op til EuroSkills og gik benhårdt efter en podieplacering. Hendes hårde arbejde betalte sig.

2023 bød desværre på flere virksomhedslukninger. På AG Snus fik 51 medarbejdere i september besked om, at de mister deres arbejde ved årets udgang. En af dem er 65-årige Kirsten, der vil ud at finde andet arbejde på trods af, at hun kunne gå på efterløn. Tidligere på året havde Kirsten og hendes kolleger fået hjælp af Fødevareforbundet NNF til at få i alt 200.000 kr., som virksomheden skyldte dem i feriepenge. Det var også i september, at medarbejderne på den Delika-ejede røgvarefabrik i Engesvang fik at vide, at deres virksomhed lukker.

En af årets helt store beslutninger i Fødevareforbundet NNF blev truffet i årets sidste måned. Fødevareforbundet NNF’s a-kasse har længe kæmpet med stigende udgifter til IT-systemer, der er særligt dyre for en lille a-kasse, da færre medlemmer skal dække omkostningerne. Derfor traf 270 delegerede ved Fødevareforbundet NNF’s Akasses delegeretmøde i Odense den 11. december den beslutning, at a-kassen skal fusionere med Din Faglige A-kasse (FAK) den 1. januar 2025. Dermed kommer medlemmer af Fødevareforbundet NNF’s a-kasse til at dele a-kasse med medlemmerne af Dansk El-forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet, Fiskernes Forbund og Dansk Artist Forbund.

Inden vi når til vejs ende i gennemgangen af årets højde- og lavpunkter, skal vi omkring nogle af årets medlemshistorier. Vi står naturligvis altid klar til at hjælpe medlemmer, når de har brug for assistance, hvilket vi har fortalt flere historier om i 2023.

Vi har f.eks. skrevet om Brian, der fik hjælp efter at være faldet fire meter ned på sin arbejdsplads, hvor han ødelagde nakke og ryg. Anders Sloth Bendtsen fik hjælp, da han fik sklerose og ikke længere kunne passe sit daværende job på mejeriet. Anette kom med kage til kollegerne, men gik hjem med en fyreseddel, og fik efterfølgende hjælp Fødevareforbundet NNF til at få erstatning for uberettiget fyring.

Vi har i 2023 fortalt om flere medlemmer, der efter et løntjek har fået udbetalt penge, som deres arbejdsgiver skyldte dem. Bagerlærlingen Lakkana Khongphan havde 95.000 kr. til gode, Simon, der arbejder i en slagterbutik, manglede 164.000 kr., og bagerlærling Josefine Thomsen 60.000 kr.. Er du det mindste i tvivl, om du får det du skal i løn, feriepenge, pension osv., kan du altid kontakte forbundet.

Tak for i år og på gensyn i 2024.