Feriedagpenge

Hvis du har optjent ret til feriedagpenge, kan du som medlem a-kassen få udbetalt feriedagpenge, når du holder ferie. Du skal naturligvis opfylde betingelserne for at få udbetalt feriedagpenge.

Sådan optjener du ret til feriedagpenge
Du optjener feriedagpenge i perioden 1. september – 31. august, og du kan afholde ferie i perioden 1. september – 31. december i det efterfølgende år. Som ledig, optjener du løbende ret til 2,08 feriedage med feriedagpenge for hver måned, hvor du er medlem a-kassen og:

  • får udbetalt 160,33 timer med dagpenge og- eller feriedagpenge. Får du udbetalt mindre, vil antallet af feriedage tilsvarende være forholdsmæssigt mindre.
  • har fået barselsdagpenge fra kommunen
  • har været jobsøgende i et EØS-land og samtidig har fået udbetalt dagpenge

For at have ret til udbetaling af feriedagpenge skal du før ferien:

  • enten være lønmodtager eller ledig
  • stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  • opholde dig og have bopæl i Danmark

For at have ret til udbetaling af feriedagpenge skal du under ferien:

  • være dagpengeberettiget medlem af en a-kasse
  • afholde ferie
  • have afholdt din egen optjente ferie med feriegodtgørelse eller ferie med løn
  • have bopæl i Danmark

Hvor meget får jeg udbetalt i feriedagpenge?
Har du fået udbetalt dagpenge fra a-kassen, får du som hovedregel udbetalt feriedagpenge med samme sats med evt. regulering.

Ansøgning om feriedagpenge
Når du vil søge om feriedagpenge, skal du logge ind på Min Side, vælge ’Selvbetjening’, ’Mine dagpenge’ og ’Feriedagpenge’. Du skal som ledig huske at melde ferie til Jobcentret, senest 14 dage før du holder ferie. Ellers kan det få konsekvenser for din ret til feriedagpenge.

Information
Hvis du har optjent feriedagpenge fra en anden a-kasse end Fødevareforbundet NNF’s a-kasse, skal du søge om dine feriedagpenge i Fødevareforbundet NNF’s a-kasse.

Du skal være opmærksom på, at feriedagpenge kan ikke overføres fra et ferieår til et andet.