Feriedagpenge

Hvis du har optjent ret til feriedagpenge, kan du som medlem af a-kasse få udbetalt feriedagpenge, når du holder ferie. Du skal dog opfylde betingelserne for at få udbetalt feriedagpenge.

I henhold til den nye ferielov overgik vi 1. september 2020 til samtidighedsferie. Det betyder, at du nu kan afholde ferie umiddelbart efter, at ferien er blevet optjent.

Sådan optjener du ret til feriedagpenge
Er du ledig optjener, du løbende ret til 2,08 feriedage med feriedagpenge for hver måned, hvor du er medlem af en a-kasse og:

  • får udbetalt 160,33 timer med dagpenge og- eller feriedagpenge. Får du udbetalt mindre, vil antallet af feriedage også være forholdsmæssigt mindre. Det gør sig også gældende for udbetaling af feriedagpenge
  • har fået barselsdagpenge fra kommunen
  • har været jobsøgende i et EØS-land og samtidig har fået dagpenge

For at have ret til udbetaling af feriedagpenge skal du før ferien:

  • enten være lønmodtager eller ledig
  • stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  • opholde dig og have bopæl i Danmark

For at have ret til udbetaling af feriedagpenge skal du under ferien:

  • være dagpengeberettiget medlem af en a-kasse
  • afholde ferie
  • have afholdt din egen optjente ferie med feriegodtgørelse eller ferie med løn
  • Have bopæl i Danmark

Hvor meget får jeg udbetalt i feriedagpenge?
Har du fået udbetalt dagpenge fra a-kassen, får du som hovedregel udbetalt feriedagpenge med samme sats med evt. regulering.

Ansøgning om feriedagpenge
Når du vil søge om feriedagpenge, skal du udfylde en ansøgningsblanket, som du finder i Tast selv a-kassen. Du skal som ledig huske at melde ferie til Jobcentret senest 14 dage, før du holder ferie. Ellers kan det få konsekvenser for din ret til feriedagpenge.

Hvis du har optjent feriedagpenge fra en anden a-kasse end Fødevareforbundet NNF’s a-kasse, skal du søge om dine feriedagpenge hos din tidligere a-kasse, selvom du aktuelt er medlem i Fødevareforbundet NNF’s a-kasse.

Information
Du optjener feriedagpenge i perioden 1. september – 31. august, og du kan afholde ferie i perioden 1. september – 31. december i det efterfølgende år.

Du skal være opmærksom på at feriedagpenge kan ikke overføres fra et ferieår til et andet.