Foto af Rune Evensen
Nyhed

Fødevareforbundet NNF’s A-kasse fusionerer med Din Faglige A-kasse

270 delegerede har nikket ja til, at Fødevareforbundet NNF’s a-kasse kan fusionere med Din Faglige A-kasse (FAK) den 1. januar 2025.

Fødevareforbundet NNF’s a-kasse skal fusionere med Din Faglige A-kasse – også kaldet FAK – den 1. januar 2025. Det besluttede 270 delegerede mandag ved et ekstraordinært delegeretmøde i a-kassen, hvor der forinden også var afholdt en ekstraordinær kongres. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forbundsformand for Fødevareforbundet NNF, Ole Wehlast, der også er formand for a-kassen, begrundede fra talerstolen fusionen med, at udgifterne til at drive a-kassen løbende er steget, siden den blev stiftet i 1980. Lovgivningen på området er blevet mere kompliceret, og så er det ikke mindst omkostninger til IT-systemer, der er forholdsmæssige dyrere for en lille a-kasse.

- IT-systemerne er ligeglade med, om de bliver brugt til 17.000 medlemmer eller 52.000 medlemmer. Omkostningerne og arbejdet er det samme. Selvom vi heldigvis ikke har mange ledige, så skal vi stadig kunne levere det samme IT-mæssige set-up som de store a-kasser, sagde Ole Wehlast.

Ledige medlemmer får samme service

Din Faglige A-kasse er en fælles a-kasse for medlemmerne af Dansk El-forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet, Fiskernes Forbund og Dansk Artist Forbund. Med en fusion vil det samlede medlemstal være på ca. 52.000. Dermed vil der være flere til at betale regningen for driften.

- Det vil måske ikke ligefrem blive billigere, men vi siger farvel til en stor og tung udgiftspost. Det skaber ikke et overskud, men det fjerner et stort underskud, sagde Ole Wehlast.

Han forklarede også, at omvæltningen for det enkelte medlem af a-kassen vil være minimal.

- Det vil fortsat være forbundets beskæftigelsesvejledere, der vil hjælpe ledige medlemmer af Fødevareforbundet NNF, og de vil også fortsat have kontakten til virksomhederne i lokalområderne, sagde han.

Medlemmer af a-kassen vil efter en fusion fortsat kunne henvende sig på de samme ti a-kassekontorer, som de kan i dag og vil i det hele taget kunne komme i kontakt med deres a-kasse på samme måde.

- Vi holder også fast i vores proaktive beskæftigelsesindsats, og vi vil fortsat give en fagligfunderet rådgivning til vores medlemmer. Med andre ord: Helt som i 1980 vil medlemmerne af Fødevareforbundet NNF stadig have en stærk faglig funderet fagforening og a-kasse, sagde Ole Wehlast.

Efter beslutningen mandag fortsætter processen frem mod en fusion i løbet af det kommende år. Helt formelt træffes den endelige beslutning om at sammenlægge de to a-kasser i slutningen af 2024.