Foto af Scanpix
Nyhed

Fødevareforbundet NNF: Farvel til store bededag er en politisk brøler

Regeringens planlagte afskaffelse af store bededag er en helt urimelig forringelse af de danske lønmodtageres forhold. Det mener Fødevareforbundet NNF’s hovedbestyrelse.
Præsentation Af Ny Regering December 2022
Præsentation Af Ny Regering December 2022

Fødevareforbundet NNF’s hovedbestyrelse har fredag den 13. januar været samlet til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde med ét enkelt punkt på dagsorden: Drøftelse af regeringens planlagte afskaffelse af store bededag.

Hovedbestyrelsen tager skarpt afstand fra forslaget om at afskaffe store bededag, og den opfordrer regeringen til at tage forslaget af bordet.

Danske lønmodtagere knokler hårdt. Faktisk knokler de så hårdt og så længe, at rigtig mange må opgive arbejdslivet, inden de når deres pensionsalder. At regeringen nu kræver, at lønmodtagerne skal øge arbejdstiden, er helt tåbeligt.

Fødevareforbundet NNF og den øvrige fagbevægelse har i årevis kæmpet for en bedre balance imellem arbejdslivets belastninger og de kompenserende foranstaltninger, der skal opveje for det. At afskaffe store bededag er en forringelse af arbejdslivet uden en kompenserende foranstaltning. Det går ikke.

Fødevareforbundet NNF hverken kan eller vil støtte, at regeringen forringer forholdene for vores medlemmer og for alle danske lønmodtagere.

At lægge sig ud med samtlige lønmodtagere i Danmark er den dårligst tænkelige start
- Fødevareforbundet NNF's hovedbestyrelse

Indkald til trepartsforhandlinger

Når regeringen sletter en fridag, der er en del af vores overenskomster, så undergraver det den danske model. Det er paradoksalt, at regeringen har støttet fagbevægelsens kamp mod EU’s forslag om mindsteløn, men nu selv blander sig i overenskomststoffet.

Fødevareforbundet NNF’s hovedbestyrelse erkender, at det er regeringen, der fastlægger helligdagene, men det havde godt nok klædt den at lytte til lønmodtagerne i denne sag. Ikke mindst fordi afskaffelsen af store bededag kommer på et tidspunkt, hvor de sværeste overenskomstforhandlinger i mands minde står for døren. Det er uhørt utidig indblanding.

Den forrige regering var rigtig dygtig til at invitere til trepartsforhandlinger, hvis den ønskede at diskutere lønmodtagernes forhold. Det ville have været et godt og klog træk at gøre det samme i denne situation. Heldigvis kan det stadig nås – hvis regeringen da ønsker at lytte til arbejdsmarkedets parter.

Fagbevægelsen står sammen 

Fødevareforbundet NNF er langtfra den eneste fagforening, som tager klart afstand fra afskaffelsen af store bededag. I hele fagbevægelsen er der nemlig bred og stærk enighed om, at regeringen bør tage forslaget af bordet.

Ingen lønmodtagere – hverken de privat- eller offentligt ansatte – går fri af den forringelse, regeringen lægger op til. Det er ubegribeligt, at den nyvalgte regering vælger netop denne sag, som sin første store markering af, hvad en flertalsregering hen over midten kan. At lægge sig ud med samtlige lønmodtagere i Danmark er den dårligst tænkelige start.

Fødevareforbundet NNF håber, at regeringen besinder sig og finder en anden måde at finansiere de øgede forsvarsudgifter på.