Økonomisk støtte og godtgørelse

Det er muligt at få økonomisk støtte eller godtgørelse, hvis du er i arbejde og ønsker at gå på kursus. Her på siden kan du læse mere om mulighederne, men du er også altid velkommen til at kontakte Fødevareforbundet NNF, hvis du har brug for hjælp.

Godtgørelse og tilskud

Er du i arbejde og ønsker at gå på kursus, har du mulighed for at få en offentlig godtgørelse til din løn. Denne godtgørelse kan være Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) eller Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU-godtgørelse). Læs mere her.

Din overenskomst sikrer desuden, at du eller din virksomhed kan søge om yderligere tilskud til gennemførelse af kurser og uddannelser i overenskomstens kompetenceudviklingsfond. Læs mere om kravene nedenfor.

Hvis du skal i lære som voksen

Hvis du skal i gang med en erhvervsuddannelse som voksenlærling, har du som minimum ret til den mindsteløn for ufaglærte, som er fastsat i din overenskomst. Din arbejdsgiver har samtidig mulighed for at få tilskud til din løn. Læs mere om økonomi for voksenlærlinge her.

Herunder kan du læse mere om de krav, som skal være opfyldt for at man er berettiget til støtte og godtgørelser, når du er på kursus eller deltager i anden form for uddannelse.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på uddannelse@nnf.dk eller tlf. 3818 7272

Spørgsmål og svar om støtte og godtgørelse

 • Kan jeg få godtgørelse, mens jeg deltager i AMU-kurser?

  Ja. Hvis du ikke får løn, mens du er på AMU-kursus, kan du søge den såkaldte VEU-godtgørelse. Hvis du får løn, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen. VEU-godtgørelsen udgør ved fuldtidsundervisning 100 pct. af dagpengesatsen.

  Du skal opfylde nogle generelle betingelser for at kunne få VEU-godtgørelse og befordringstilskud, når du skal på AMU-kursus. Læs mere om betingelserne her.

  Din overenskomst sikrer desuden, at du eller din virksomhed kan søge om yderligere tilskud til gennemførelse af kurser og uddannelser i overenskomstens kompetenceudviklingsfond. Læs mere om kravene nedenfor.

 • Kan jeg få godtgørelse, hvis jeg tager uddannelse på folkeskoleniveau, gymnasialt niveau eller deltager i en akademiuddannelse?

  Ja, du kan søge SVU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, når du uddanner dig på folkeskoleniveau, på gymnasialt niveau eller deltager i en akademiuddannelse. Hvis du får løn, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen. SVU udgør ved fuldtidsundervisning enten 80 pct. eller 100 pct. af dagpengesatsen.

  Du skal opfylde nogle generelle betingelser for at kunne få SVU. Læs mere om SVU og betingelserne her.

  Din overenskomst sikrer desuden, at du eller din virksomhed kan søge om yderligere tilskud til gennemførelse af kurser og uddannelser i overenskomstens kompetenceudviklingsfond. Læs mere om kravene nedenfor.

 • Kan jeg få støtte gennem en kompetenceudviklingsfond?

  Din overenskomst sikrer, at du kan søge støtte til uddannelse i de såkaldte kompetencefonde. Hvor du skal søge afhænger af, om der er tale om selvvalgt uddannelse eller aftalt uddannelse.

  Selvvalgt uddannelse

  For at kunne få støtte fra en kompetenceudviklingsfond til selvvalgt uddannelse er det en forudsætning, at:

  • du har søgt om offentlig støtte (VEU eller SVU – læs mere ovenfor)
  • du opfylder kravet om anciennitet, som er på enten 6 eller 9 måneders uafbrudt ansættelse hos din nuværende arbejdsgiver

  Det fungerer på den måde, at du modtager VEU eller SVU, og så supplerer kompetenceudviklingsfonden op til 85 pct. af din normalløn. Der kan også ydes tilskud til fx kursusgebyr og kursusmaterialer.

  Aftalt uddannelse

  Aftalt uddannelse indebærer, at der kan ydes økonomisk støtte til et uddannelsesløft, som virksomhed og medarbejdere er enige om at gennemføre. Det er også en forudsætning for økonomisk støtte, at uddannelsesløftet understøtter virksomhedens langsigtede udvikling og beskrives i en lokal rammeaftale.

  Uddannelsesløftene tager udgangspunkt i virksomhedens behov for kompetencer og skal løfte ufaglærte mod faglært niveau og faglærte mod videregående niveau. Der kan søges støtte til alt fra dansk og ordblindeundervisning til voksenlærlingeforløb og videreuddannelse for faglærte.

  Aftalt uddannelse kræver, at man som medarbejder bytter sin ret til selvvalgt uddannelse til aftalt uddannelse. Til gengæld har man fuld løn under uddannelse (fraregnet tillæg).

 • Hvem kontakter jeg, hvis jeg har brug for hjælp?

  Hvis du har spørgsmål til økonomi under uddannelse, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller fagforeningen for nærmere information. Du kan kontakte fagforeningen på telefon 3818 7272 eller uddannelse@nnf.dk