Overenskomster

Overenskomsterne er omdrejningspunktet for Fødevareforbundet NNFs politiske og faglige arbejde.

I Fødevareforbundet NNF arbejder vi hele tiden på at sikre vores medlemmer bedst mulige løn- og arbejdsvilkår. Gennem de kollektive overenskomster sikrer vi desuden vores medlemmers rettigheder i arbejdslivet.

Din overenskomst er dit sikkerhedsnet, der garanterer dig, at du får de bedst mulige arbejdsforhold.

På denne side kan du finde netop din overenskomst. Hvis du er i tvivl om, hvilken overenskomst du er omfattet af, kan du altid henvende dig til din tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, eller kontakte din lokale afdeling.