Overenskomster

Overenskomsterne er omdrejningspunktet for Fødevareforbundet NNFs politiske og faglige arbejde.

I Fødevareforbundet NNF arbejder vi hele tiden på at sikre vores medlemmer bedst mulige løn- og arbejdsvilkår. Gennem de kollektive overenskomster sikrer vi desuden vores medlemmers rettigheder i arbejdslivet.

Din overenskomst er dit sikkerhedsnet, der garanterer dig, at du får de bedst mulige arbejdsforhold.

På denne side kan du finde netop din overenskomst. Du kan også finde lønsatserne for de forskellige områder. Hvis du er i tvivl om, hvilken overenskomst du er omfattet af, kan du altid henvende dig til din tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, eller kontakte din lokale afdeling.