Nyhed

EU-parlamentarikere skal kæmpe for danske arbejdspladser

Danske europaparlamentarikere skal arbejde for danske interesser i al almindelighed – og danske arbejdspladser i særdeleshed. Sådan lød opfordringen på dagens EU-topmøde.

Der er meget på spil, når danskerne søndag den 9. juni skal vælge de 15 danske kandidater til Europa-Parlamentet. I hvert fald hvis man er dansk fødevarearbejder eller dansk fødevareproducent. Sammen med Landbrug & Fødevarer og DI Fødevarer slog Fødevareforbundet NNF derfor dørene op til Fællessalen på Christiansborg fredag den 3. maj og inviterede en lang række aktører indenfor fødevarebranchen til EU-topmøde.

Mens der både blandt de fremmødte EU-kandidater og deltagere på topmødet var enighed om, at de danske EU-parlamentarikere skal arbejde for danske interesser, så var der knap så meget enighed om, hvad danske interesser så er.

I sidder med en magt, når for eksempel udpeger kommissærer. Brug den magt og stå sammen, når det handler om at beskytte danske arbejdspladser.
- Ole Wehlast, forbundsformand, Fødevareforbundet NNF

Forbundsformand for Fødevareforbundet NNF Ole Wehlast mener, at en af de vigtigste danske interesser er at sikre danske arbejdspladser. Det opfordrede han kandidaterne til altid at have for øje:

- I sidder med en magt, når for eksempel udpeger kommissærer. Brug den magt og stå sammen, når det handler om at beskytte danske arbejdspladser, sagde han.

Stop smågriseeksporten

Debatten om beskyttelsen af danske arbejdspladser kom naturligvis også til at handle om Danish Crowns lukning af slagteriet i Ringsted.

Lukningen skyldes, at der mangler grise til slagtning samtidig med, at over halvdelen af danskfødte grise - med EU’s velsignelse – bliver eksporteret så langt væk som Polen, Spanien og Italien.

Det går den forkerte vej, konstaterede medlem af EU-parlamentet for Socialdemokratiet Marianne Vind:

- Når slagteriet i Ringsted lukker, skal alle grise, der bliver født øst for Lillebælt, transporteres mange timer bare for at komme på et slagteri. Og smågrisene bliver sendt ud på transporter på op til 24 timer. Vi ved, at det er dårlig velfærd. Alligevel oplever vi, at arbejdspladser lukker, og flere dyr tvinges ud på længere rejser. Og EU kan gøre noget ved det – hvis vi vil, sagde Marianne Vind, og fortsatte:

- Vi skal begrænse transporten af levende dyr til maksimalt otte timer indenfor EU. Det vil gavne danske arbejdspladser, og det gavner dyrevelfærden. Men desværre er det ikke flertal for det i EU-parlamentet lige nu. Og flertallet bestemmer.

Vi skal begrænse transporten af levende dyr til maksimalt otte timer indenfor EU. Det vil gavne danske arbejdspladser, og det gavner dyrevelfærden.
- Marianne Vind, medlem af Europa-Parlamentet, Socialdemokratiet

Der var ikke enighed blandt de danske EU-politikere om, at en maksimumgrænse på otte timers transport af levende dyr er en god idé. Blandt andre talte Asger Christensen, der sidder i Europa-Parlamentet for Venstre, imod, da han mener, at en sådan grænse vil begrænse varernes fri bevægelighed.

I har et stort ansvar

I forlængelse af debatten om smågrise opfordrede afdelingsformand for Fødevareforbundet NNF Østjylland Flemming Hansen politikerne til at tage ansvar for helheden:

- I skal sikre gode arbejdsforhold i hele EU. I skal sikre godt miljø i hele EU, og I skal løse klimaudfordringerne for hele EU. Ved at acceptere eksporten af 15 millioner smågrise, sender I danske arbejdspladser til lande med markant dårligere forhold for medarbejderne, og I eksporterer en miljøbelastning, som skader andre steder i EU, hvor de stiller mildere krav til landbrugsproduktionen, lød opsangen fra Flemming Hansen.

I skal sikre gode arbejdsforhold i hele EU. I skal sikre godt miljø i hele EU, og I skal løse klimaudfordringerne for hele EU.
- Flemming Hansen, afdelingsformand, Fødevareforbundet NNF Østjylland

Om end der ikke var helt enighed om at begrænse dyretransporterne, så var der dog enighed om, at de danske EU-parlamentarikere skal kæmpe for danske interesser i EU. Og adskillige politikere gav også udtryk for, at de gerne vil udnytte de muligheder, EU giver for at sikre dansk fødevareproduktion og danske arbejdspladser.

FAKTA: FØDEVARESEKTORENS EU-TOPMØDE FREDAG DEN 3. MAJ 2024

Topmødet er arrangeret af Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri og Fødevareforbundet NNF.

Blandt talerne var Margrethe Vesterager, ledende næstformand for EU-Kommissionen og Peder Tuborgh, CEO Arla.

Herudover deltog Rasmus Nordquist (SF), Marianne Vind (S), Asger Christensen (V), Niels Flemming Hansen (KF), Per Clausen (EL), Lars Barfoed (M), Gert Løfgren (DF) og Bent Juul Sørensen (DD).

Blandt de inviterede til mødet var medlemmer, tillidsrepræsentanter og politisk valgte fra Fødevareforbundet NNF – inklusiv Fødevareforbundet NNF Ungdom. Derudover repræsentanter fra ministerier og styrelser, fødevarevirksomheder, universiteter, tænketanke og NGO’er.