Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) er kollegaernes repræsentant på arbejdsmiljøområdet og skal i samarbejde med ledelsen varetage arbejdsmiljøarbejdet på virksomheden.

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af dig og dine kollegaer. For at kunne fungere som arbejdsmiljørepræsentant skal man som nyvalgt inden 3 måneder have gennemgået et 3-dages lovpligtigt kursus i arbejdsmiljø betalt af arbejdsgiveren.

I det daglige skal arbejdsmiljørepræsentanten være med til at sikre et godt arbejdsmiljø, være med til at planlægge sikkerheds- og sundhedsarbejdet, deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen (APV), undersøge ulykker og være kontaktled til arbejdsmiljøorganisationen med mere.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant, skal du kontakte din lokalafdeling og informere dem om valget. Så opnår du beskyttelse som tillidsvalgt samt får hjælp til at komme på Fødevareforbundet NNF's kursus for nyvalgte.

Har du spørgsmål til dit hverv, til nyvalg eller andet, så kontakt din lokalafdeling.

Er du arbejdsmiljørepræsentant?

Så kan du finde mere information på siderne for tillidsvalgte her.

I denne video får du hurtigt forklaret, hvad en arbejdsmiljørepræsentant laver: