Privatlivspolitik for Fødevareforbundet NNF's hjemmeside

1 - Information om behandling af personoplysninger

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine personoplysninger håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan Fødevareforbundet NNF (herefter "vi", "os" eller "vores") behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

2 - Fødevareforbundet NNF's rolle som dataansvarlig

I forbindelse med driften af vores forbund behandler vi en række personoplysninger. Det gør vi for, at vi kan servicere dig bedst muligt.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Fødevareforbundet NNF her:

Fødevareforbundet NNF
Molestien 7
2450 København SV
CVR-nr.: 53369413

Databeskyttelsesansvarlig kontaktperson:
Forbundssekretær Flemming Dal Cortivo
E-mail: fdc@nnf.dk

3 - Hvilke personoplysninger vi indsamler og formålet

Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Læs nærmere om vores behandling i de forskellige situationer nedenfor.

3.1 Besøgende på Fødevareforbundet NNF's hjemmeside

Når du besøger Fødevareforbundet NNF's hjemmeside, herunder www.nnf.dk, kan Fødevareforbundet NNF behandle oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser.

Vi behandler også oplysninger om dit besøg (f.eks. oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmesider, hvordan du navigerer rundt på dem, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, valg af sprog, dine søgninger mv.). Disse personoplysninger indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier (du kan læse mere om vores brug af cookies her).

Vi bruger dine personoplysninger for, at vi kan forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, herunder sikre funktionalitet, generere statistik over brugen af hjemmesiden, huske dine præferencer, f.eks. valg af sprog m.m.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f) eller dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a) og cookiebekendtgørelsen § 3.

For opbevaring af oplysninger indsamlet i forbindelse med cookies henvises til vores cookiepolitik her.

3.2 Brugere af Fødevareforbundets NNF's online-tjenester

Når du bruger Fødevareforbundet NNF's online-tjenester, herunder Instagram, LinkedIn, Facebook, X og YouTube mv., kan Fødevareforbundet NNF behandle oplysninger om din IP-adresse samt de oplysninger, du har gjort tilgængelig for os, herunder dine reaktioner, kommentarer, delinger m.m.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at gøre passende indhold tilgængeligt, herunder begrænse antallet af gange, du ser det samme indhold, samt publicere relevante nyheder på vores online-tjenester. Til brug herfor vil vi kunne uploade din e-mailadresse til annonceringsværktøjer hos f.eks. Google eller Facebook med henblik på fremsendelsen af målrettede nyheder.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesse i at gøre indhold gældende til de brugere, som har valgt at bruge vores online-tjenester, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f) samt dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a) og cookiebekendtgørelsen § 3.

Vi behandler dine personoplysninger indtil opslaget slettes, eller du selv trækker dine oplysninger (like, deling, reaktion) tilbage.

For opbevaring af oplysninger indsamlet i forbindelse med cookies henvises til vores cookiepolitik her.

Bemærk, at Fødevareforbundet NNF er fælles dataansvarlig med udbyderne af de oplistede online-tjenester, herunder Facebook. Det betyder blandt andet, at du kan udøve dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven over for såvel Fødevareforbundet NNF som online-tjenesterne, herunder Facebook.

Vores aftale om fælles dataansvar med Facebook kan læses her.

Det anbefales, at du læser online-tjenesternes respektive privatlivspolitikker.

3.3 Indmeldelse i Fødevareforbundet NNF eller Fødevareforbundet NNF’s a-kasse

Når du ansøger om at være medlem af Fødevareforbundet NNF eller Fødevareforbundet NNFs a-kasse behandler vi en række af oplysninger om dig, herunder navn, CPR-nummer m.m. Disse oplysninger afgiver du ved at udfylde vores formularer på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores konkrete behandlingsaktiviteter, behandlingsgrundlag samt varighed i vores privatlivspolitik for hhv. medlemmer af Fødevareforbundet NNF og medlemmer af Fødevareforbundet NNFs a-kasse.

3.4 Tilmelding til nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden, behandler vi din e-mailadresse.

Du kan læse mere om vores konkrete behandlingsaktivitet(er), behandlingsgrundlag samt varighed i vores privatlivspolitik for nyhedsbreve her.

3.5 Deltagere i konkurrencer

Når du deltager i konkurrencer, behandler vi kontaktoplysninger om dig, herunder dit navn og e-mailadresse, som du selv opgiver på www.nnf.dk.
Vi behandler dine personoplysninger med henblik på administration af konkurrencer, udtrækning af vindere m.m.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at afvikle konkurrencen og rette henvendelse til vinderen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f).

Vi behandler dine personoplysninger indtil konkurrencen er afholdt og vinderen af konkurrencen er fundet og kontaktet.

3.6 Besøgende på Fødevareforbundet NNFs kontorer

Registrering af besøgende:

Når du besøger et af Fødevareforbundet NNF's kontorer, behandler vi personoplysninger om dit navn, eventuelt firmanavn, titel samt øvrige oplysninger, du vælger at give til os.

Vores grundlag for behandling er vores legitime interesse i at sikre tilstrækkelig sikkerhed, herunder beskytte os imod indbrud, svindel og uautoriseret adgang samt have dokumentation herpå, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f).
Vi opbevarer vores registrering af gæster i receptionen i en kort periode på op til 30 dage.

Vores register over besøgende gemmes sikkert og gennemgås kun, hvis der er et konkret behov for det f.eks. i forbindelse med et sikkerhedsbrud. Registret gennemgås alene af personer, der har et arbejdsbetinget behov for det.

TV-overvågning:

Der kan foretages tv-overvågning på vores lokationer. Dette sker blandt andet med henblik på at føre kontrol med og forebygge indbrud, svind og uautoriseret adgang.

I de bygninger, hvor Fødevareforbundet NNF lejer bygningen, er det udlejer som er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger som finder sted.

Hvis du befinder dig på en af de lokationer, hvor Fødevareforbundet NNF foretager tv-overvågning, behandler vi optagelser af din færden på de områder, hvor tv-overvågningen sker. Vi behandler også oplysninger om tidspunktet for, hvornår du befinder dig på disse områder.

Hvor det er relevant, har vi opsat skilte de steder, hvor der foretages tv-overvågning.

Vi opbevarer optagelser fra tv-overvågning i op til dage, medmindre opbevaring konkret er nødvendigt i et længere tidsrum.

Vores grundlag for behandling er vores legitime interesse i at sikre tilstrækkelig sikkerhed, herunder beskytte os imod indbrud, svindel og uautoriseret adgang samt have dokumentation herpå, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f).

3.7 Samarbejdspartnere og/eller leverandører til Fødevareforbundet NNF

Når du er samarbejdspartner eller leverandør til Fødevareforbundet NNF eller er kontaktperson hos en samarbejdspartner/leverandør, behandler vi personoplysninger om dit navn, virksomhedsadresse, telefonnummer, e-mailadresse og titel samt offentligt tilgængelig information og øvrige oplysninger, som du giver til os.

Vi behandler personoplysningerne til brug for kontraktstyring samt for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores fagforening og den almindelige drift.

Vores grundlag for behandlingen er vores aftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(b) samt vores legitime interesser i at varetage relationen med dig/den virksomhed, du repræsenterer som samarbejdspartner/leverandør, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f).

Vi opbevarer ovenstående oplysninger om samarbejdspartnere og/eller leverandører i op til 5 år i henhold til bogføringsloven. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

3.8 Øvrige generelle formål med behandlingen

Vi kan berige de personoplysninger, som er beskrevet ovenfor, med information fra andre kilder. Det kan være offentlig tilgængelig information – herunder information, som vi får igennem almindelige tilgængelige kilder.

Personoplysninger, som vi har indhentet til de formål, som er beskrevet ovenfor, kan Fødevareforbundet NNF desuden behandle med henblik på overholdelse af love og regler, som Fødevareforbundet NNF er underlagt i forbindelse med driften af vores forbund eller for at opfylde forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(c).

Endeligt kan Fødevareforbundet NNF behandle dine personoplysninger for at håndhæve eller forsvare vores eller tredjemands juridiske rettigheder eller legitime interesser, hvor dette er nødvendigt, sagligt og proportionelt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c).

4 - Deling af dine personoplysninger med andre

Fødevareforbundet NNF kan videregive dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af Fødevareforbundet NNF.

Fødevareforbundet NNF kan endvidere videregive dine personoplysninger til en offentlig myndighed i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning og underretningsforpligtigelser, som vi er underlagt.

Vi forsøger at begrænse videregivelsen af data i personhenførbar form og dermed videregivelsen af oplysninger, som kan henføres til dig personligt.
Fødevareforbundet NNF kan desuden overlade dine personoplysninger til databehandlere, når dette er en forudsætning for at opfylde formålet. Vores databehandlere behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks.

5 - Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS.

Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og det øvrige EU/EØS. I visse lande har EU-Kommissionen dog fastlagt, at databeskyttelsesniveauet er på højde med det beskyttelsesniveau, der er i EU/EØS. Hvis vi overfører personoplysninger til lande, hvor det ikke er tilfældet, vil overførslen af dine personoplysninger til disse lande uden for EU/EØS ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede standardoverførelseskontrakter, der er specielt udarbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Vi vurderer om overførselsgrundlaget er tilstrækkeligt og vedtager supplerende foranstaltninger, såfremt de er nødvendige for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførslen.

Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS på EU-Kommissionens hjemmesiden.

Ønsker du yderligere information om vores overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os på fdc@nnf.dk.

6 - Opbevaringsperiode, dataintegritet og sikkerhed

Dine personoplysninger opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Informationssikkerhed er den forretningsrisiko, der er prioriteret højest i Fødevareforbundet NNF. Vi arbejder seriøst og professionelt med informationssikkerhed og tager udgangspunkt i internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder – herunder ISO 27001/2. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de personoplysninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

7 - Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.
Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende mod vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.

Dine rettigheder omfatter også følgende:

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.

Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

8 - Opdatering af vores privatlivspolitik

Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne privatlivspolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores privatlivspolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside her.

Denne politik har version nr. 2 og er gældende fra 1. april 2024.