Praca w Danii

Podczas pracy w Danii może pojawić się wiele pytań, zwłaszcza jeśli pochodzisz z zagranicy.

Na tej stronie możesz znaleźć informacje o duńskim rynku pracy oraz o prawach, które przysługują Ci jako pracownikowi w Danii.

Zarejestruj się

Dunski rynek pracy

W Danii większość pracowników jest zrzeszona w związkach zawodowych, a pracodawcy należą do organizacji pracodawców.

Folketinget – duński parlament – uchwala stosunkowo niewiele ustaw dotyczących rynku pracy, gdyż pracodawcy i związki zawodowe uzgadniają między sobą większość zasad z nim związanych.

Związki zawodowe i pracodawcy regularnie zawierają układy zbiorowe dotyczące płac i warunków pracy. Większość układów zbiorowych obowiązuje w całym kraju i jest stosowana w wielu przedsiębiorstwach danej branży. Układy zbiorowe zawierają także zasady dotyczące dodatków do pensji za pracę wieczorem i nocą, składek emerytalnych, zasiłku chorobowego, możliwości dokształcania i wielu innych kwestii.

Pracownicy mają prawo do co najmniej pięciu tygodni płatnego urlopu rocznie. Pracodawca ma obowiązek zapewnić właściwe przerwy oraz możliwość wykonywania pracy w bezpiecznych warunkach, na przykład poprzez zapewnienie pracownikom sprzętu ochronnego. Zakład pracy ma także obowiązek poinformowania pracowników o przepisach BHP oraz nakazach związanych z bezpieczeństwem w języku dla nich zrozumiałym.

W niemal wszystkich zakładach pracy członkowie związków zawodowych wybierają swojego przedstawiciela – męża zaufania, który pomoże Ci uzyskać to, co Ci przysługuje.

W przedsiębiorstwach, które zatrudniają co najmniej 10 pracowników obowiązkowe jest ustanowienie grup BHP w każdym dziale. Zadaniem grupy BHP jest zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Grupa BHP składa się z kierownika działu i przedstawiciela BHP wybranego przez pracowników. W firmach, gdzie zatrudnionych jest co najmniej dwudziestu pracowników należy ustanowić także komisję BHP, która ma zajmować się najważniejszymi kwestiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa. W przedsiębiorstwach, w których pracuje dziewięciu pracowników lub mniej za zadania związane z BHP odpowiadają wspólnie właściciel firmy i pracownicy.

Mąż zaufania i związki zawodowe mogą Ci pomóc w praktycznych kwestiach związanych z wynagrodzeniem, warunkami pracy, emeryturą, dokształcaniem i w wielu innych sprawach. A jeśli pracodawca nie przestrzega układu zbiorowego, związek zawodowy może pozwać go do sądu i postarać się na przykład o zapewnienie Ci wynagrodzenia.

Dlaczego powinienem zostać członkiem NNF (Związku Zawodowego Przemysłu Spożywczego)?

Związek zawodowy NNF zapewnia swoim członkom dobre warunki pracy i dobre wynagrodzenie.

W NNF nie zwracamy uwagi na narodowość. NNF będzie walczyć o Twoje prawa i o prawa Twoich kolegów niezależnie od kraju pochodzenia.

Jako pracownik pochodzący z zagranicy, możesz mieć problemy ze zrozumieniem języka duńskiego. Kiedy zostaniesz członkiem NNF, związek zawodowy pomoże Ci przejrzeć umowy i inne dokumenty, abyś nie został oszukany.

Gdyby zdarzył Ci się wypadek przy pracy, częścią usług świadczonych przez NNF jest zapewnienie naszym członkom odszkodowania i pomocy, do której mają prawo.

Niestety, zdarzały się sytuacje, w których koledzy z zagranicy byli źle traktowani przez duńskich pracodawców. Jeśli Twój pracodawca nie wypłaca obiecanego wynagrodzenia lub w inny sposób źle Cię traktuje, NNF może przyjrzeć się tej sprawie i postarać się o wypłatę odpowiedniego odszkodowania.

Informacje o zamknięciu DC Ringsted

Dyrekcja Danish Crown podjęła decyzję o zamknięciu ubojni w Ringsted. Na tej stronie zebraliśmy informacje dotyczące tego, co dzieje się i będzie się działo w procesie zamykania zakładu; na bieżąco będziemy aktualizować przydatne informacje dla dotkniętych tą sytuacją pracowników.

Związek Zawodowy NNF

NNF zrzesza wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników rzeźni i zakładów przemysłu mięsnego, piekarni, mleczarni, zakładów produkujących czekoladę i słodycze oraz zakładów przemysłu tytoniowego.

NNF ma około 20.000 członków zarówno w dużych jak i małych przedsiębiorstwach i należy do Duńskiej Konfederacji Związków Zawodowych, FH.

Najważniejszym zadaniem NNF jest zapewnienie naszym członkom dobrego wynagrodzenia i bezpiecznych warunków pracy.

Pytania i odpowiedzi