Om Fødevareforbundet NNF's A-kasse

Fødevareforbundet NNF's a-kasse er opbygget med afdelinger ude i landet, og et hovedkontor i Københavns Sydhavn.

Ude i den lokale afdeling kan du få hjælp, hvis du oplever problemer, ligesom der udbetales ydelser til medlemmerne.

Hovedkontoret fungerer som det styrende led, hvorfra der udstikkes retningslinier til de lokale afdelinger om, hvordan det til tider komplicerede regelsæt skal fortolkes. Derudover har hovedkontoret også kontakten til de offentlige myndigheder, vi er underlagt.

Til forskel fra Fødevareforbundet NNF's fagforening, hvor vi selv fastsætter lovene på vores kongresser, så er a-kassen underlagt love, som Folketinget fastsætter. Derfor er der stor offentlig kontrol med, om vi udbetaler ydelser på det korrekte grundlag.