Fysisk arbejdsmiljø

Mange af Fødevareforbundet NNF's medlemmer har et arbejde, der kan belaste kroppen uhensigtsmæssigt meget og give skader. Derfor prioriterer Fødevareforbundet NNF arbejdet med at forbedre det fysiske arbejdsmiljø meget højt. Det fysiske arbejdsmiljø omfatter blandt andet ensidigt gentaget arbejde, tunge løft, støj osv.

I Fødevareforbundet NNF arbejder vi for, at man som ansat i den danske fødevarebranche kan gå på arbejde og være sikker på, at arbejdet er både sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt.

På disse sider kan du læse mere om smerter og støj.