Uddannelsesarbejdet i Fødevareforbundet NNF

Fødevareforbundet NNF vil skabe de bedste muligheder for kompetenceløft for alle medlemmer – uanset om de er på vej ind på arbejdsmarkedet, har været på arbejdsmarkedet i mange år eller er på vej ud af arbejdsmarkedet.

Indsatsen skal styrke medlemmernes arbejdsmarkedsværdi og sikre, at de har de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet på kort og på langt sigt.

Mere konkret har vi bl.a. til opgave, at:

  • sikre gode og relevante uddannelsestilbud til alle medlemmer
  • vejlede, rådgive og motivere medlemmerne til at tage (mere) uddannelse
  • sikre de bedst mulige rammer og vilkår for deltagelse i uddannelse
  • understøtte uddannelsesarbejdet på virksomhederne

Tæt på medlemmerne

Vores uddannelsesindsats foregår i høj grad på virksomhederne, men også i ministerier og andre steder i det politiske lag, hvor vi kan præge udviklingen på området. Indsatsen tager altid udgangspunkt i vores medlemmer og de udfordringer, de møder i hverdagen.

Den største effekt i forhold til at øge medlemmernes efteruddannelsesaktivitet opnås ved at være tæt på medlemmerne. Der spiller uddannelsesambassadører og tillidsfolk på virksomhederne en nøglerolle. Derfor er vi i tæt dialog med lokale uddannelsesambassadører og tillidsrepræsentanter, som vi løbende uddanner, så de har den nødvendige viden og værktøjer. Vores seks lokale afdelinger er ligeledes et naturligt omdrejningspunkt for den uddannelsesindsats, der foregår på virksomhederne.