Uddannelse

I Fødevareforbundet NNF er uddannelse et vigtigt indsatsområde.

Ny teknologi og nye måder at organisere arbejdet på betyder, at der stilles nye krav til kompetencer og omstillingsevne. Derfor skal vores medlemmer uddanne sig, hvis de vil sikre sig job – nu og i fremtiden.

Vi arbejder derfor både virksomhedsrettet og politisk for, at vores medlemmer til enhver tid har de fornødne kompetencer til at sikre sig en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi arbejder både med de faglige uddannelser og det almene uddannelsessystem som f.eks. dansk, matematik og IT. Vi arbejder bl.a. med:

  • At udvikle og kvalitetssikre de faglige uddannelser på fødevareområdet
  • At sikre de bedst mulige uddannelsesmuligheder for vores medlemmer – både på det faglige område og på det almene uddannelsesområde (dansk, matematik, IT mm.).
  • At sikre, at vores nedslidningstruede medlemmer får mulighed for et ”sporskifte” i arbejdslivet
  • At sikre de bedste vilkår for uddannelse, herunder at økonomien for den enkelte hænger sammen, mens man er på uddannelse
  • At rådgive afdelinger, tillidsvalgte og medlemmer om uddannelse
  • At sikre et godt samarbejde med virksomhederne om at finde gode løsninger ift. uddannelse på virksomhederne
  • At uddanne og understøtte uddannelsesansvarlige medlemmer på virksomhederne, der bl.a. kan motivere og hjælpe kollegerne med uddannelse

Er du ledig?

Så er der gode muligheder for at tage uddannelse. Se mere under vores A-kasse her.