Hvor meget får jeg udbetalt?

Hvor meget du får i dagpenge afhænger blandt andet af, om du er fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret.

Dagpengesatsen er individuel og beregnes på baggrund af de bedste 12 måneders indtægt, som du har haft inden for de seneste 24 måneder.
For at opnå den maksimale dagpengesats, skal du minimum have en månedsløn på 24.589 kr. i hver af de 12 måneder, der skal indgå i beregningen (2024). Det svarer til en timeløn på 153,36 kr. (2024), men du kan kun få maksimal sats, hvis du som timelønnet har arbejdet 37 timer om ugen i de 12 måneder der skal indgå til beregning af din dagpengesats.

Når du melder dig ledig, vil a-kassen oplyse dig om, hvilken dagpengesats du vil få udbetalt.

Jo før du melder dig ind i a-kassen, jo højere dagpengesats kan du få, hvis du er ledig, når du er udlært.

Læs mere i flyeren her

Regler for nyuddannede

Hvis du er optaget i en a-kasse på baggrund af en erhvervsmæssig uddannelse, kan du - som nyuddannet og ledig - få dagpenge med dimittendsatsen en måned efter, at du har afsluttet uddannelsen.

Her kan du se de gældende satser