Hvor meget får jeg udbetalt?

Hvor meget du får i dagpenge, afhænger blandt andet af, om du er fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret.

Dagpengesatsen er individuel og beregnes på baggrund af de bedste 12 måneders indtægt, som du har haft inden for de seneste 24 måneder.

For at opnå den maksimale dagpengesats, skal du minimum have en månedsløn på 23.827 kr. i hver af de 12 måneder, der skal indgå i beregningen (2023). Det svarer til en timeløn på 148,61 kr. (2023), men du kan kun få maksimal sats, hvis du som timelønnet har arbejdet 37 timer om ugen i de 12 måneder der skal indgå til beregning af din dagpengesats.   

Når du melder dig ledig, vil a-kassen oplyse dig om, hvilken dagpengesats du vil få udbetalt.

Regler for nyuddannede

Hvis du er optaget i en a-kasse på baggrund af en erhvervsmæssig uddannelse, kan du - som nyuddannet og ledig - få dagpenge med dimittendsatsen en måned efter, at du har afsluttet uddannelsen.

Her kan du se de gældende satser