Privatlivspolitik for nyhedsbreve

 

1 - Information om behandling af personoplysninger

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine personoplysninger håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan Fødevareforbundet NNFs (herefter "vi", "os" eller "vores") behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

2 - Fødevareforbundet NNF's rolle som dataansvarlig

I forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve til dig, behandler vi dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling, kan du kontakte Fødevareforbundet NNF her:

Fødevareforbundet NNF
Molestien 7
2450 København SV
CVR-nr. Forbund: 53369413
CVR-nr. A-kasse: 22030515

Databeskyttelsesansvarlig kontaktperson:
Forbundssekretær Flemming Dal Cortivo
Telefon: +45 38187293
E-mail: fdc@nnf.dk

3 - Hvilke personoplysninger vi indsamler og formålet

Når du tilmelder dig nyhedsbreve via vores hjemmeside www.nnf.dk, behandler vi din e-mailadresse. Det gør vi for at kunne fremsende nyheder til dig emner, der vedrører Fødevareforbundet NNF og vores medlemmer. Det inkluderer artikler om, hvordan vi hjælper vores medlemmer, nyt fra vores brancher samt holdninger til aktuelle emner indenfor arbejdsmarkeds- og fødevarepolitik.

Vi sender kun nyhedsbreve til dig på e-mail, og kun når vi har indhentet dit samtykke hertil efter reglerne i markedsføringsloven.

Vores behandlingsgrundlag for at sende nyhedsbreve til dig er dit databeskyttelsesretlige samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a), som du har givet i overensstemmelse med markedsføringsloven.

Vi opbevarer din e-mailadresse, så længe kontakten med dig er aktiv, og indtil du har trukket dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, opbevares dokumentation for det oprindelige samtykke i to år fra tilbage-kaldelsesdatoen i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens retningslinjer og krav. Vores behandlingsgrundlag for denne dokumentation er vores retlige forpligtelse efter databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c).

4 - Deling af dine personoplysninger med andre

Fødevareforbundet NNF kan videregive dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve.

Fødevareforbundet NNF kan endvidere videregive dine personoplysninger til en offentlig myndig-hed i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning og underretningsforpligtigelser, som vi er underlagt.

Fødevareforbundet NNF kan desuden overlade dine personoplysninger til databehandlere, når dette er en forudsætning for at opfylde formålet.

5 - Opbevaringsperiode, dataintegritet og sikkerhed

Dine personoplysninger opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.
Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Fødevareforbundet NNF prioriterer informationssikkerhed højt. Vi arbejder seriøst og professionelt med informationssikkerhed og tager udgangspunkt i internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder – herunder ISO 27001 og ISO27002. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de personoplysninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

6 - Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at trykke på ’Afmeld’ nederst i det nyhedsbrev, du modtager fra os. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan sende nyhedsbreve til dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende mod vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.

Dine rettigheder omfatter også følgende:

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.

Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få over-ført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

7 - Opdatering af vores privatlivspolitik

Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne privatlivspolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores privatlivspolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside her.

Denne politik har version nr. 2 og er gældende fra 1. marts 2024.