Overenskomster på mejeriområdet

85 pct. af de ansatte på mejeriområdet er omfattet af fællesoverenskomsten for mejeripersonale og chauffører mellem Fødevareforbundet NNF og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.

→ Læs din overenskomst for 2020 - 2023 her

Vær opmærksom på, at er du omfattet af denne overenskomst, er du desuden omfattet af en sundhedsordning.

Lønsatser samt seniordning

Herudover har Fødevareforbundet NNF indgået tiltrædelses - og virksomhedsoverenskomster med 10 selvstændige virksomheder indenfor mejeriområdet. Disse overenskomster er ikke alle lagt på Fødevareforbundet NNF's hjemmeside. Men du kan få dem ved at kontakte din tillidsrepræsentant eller i din lokale afdeling.

Overenskomst med Lallemand 2020-2021

Er du ansat hos Lallemand Danmark A/S? Så kan du læse din overenskomst her.

Overenskomst med Ovodan/Sanovo Foods 2020-2023

Er du ansat hos Ovodan/Sanovo Foods? Så kan du læse din overenskomst her.

Overenskomst med JBJ Ost 2020-2023

Er du ansat hos JBJ Ost? Så kan du læse din overenskomst her.