Jobrettet uddannelse

Er du faglært eller ufaglært som dagpengemodtager, har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse helt gratis. Vi udbetaler dagpenge til dig, mens du deltager i uddannelsen.

Vælg selv, hvilket kursus du vil deltage i ud fra en landsdækkende positivliste. Du har mulighed for at vælge kurser inden for en erhvervsgruppe på positivlisten. Du kan søge flere kurser på en gang eller søge et kursus ad gangen, indtil du har brugt alle 6 uger. Find din uddannelse her.

Uddannelsen eller kurset kan påbegyndes, når du har været ledig i mindst 5 uger og skal være afsluttet, inden du har været ledig i 9 måneder, dog inden for 6 måneders ledighed hvis du er under 25 år. Kurser på positivlisten, som er markeret med en stjerne, kan allerede påbegyndes den 1. ledighedsdag.

Du kan deltage, hvis du enten er ufaglært, er faglært, eller har en kort videregående uddannelse (KVU) med en erhvervsfaglig baggrund. Hvis du har en mellemlang og lang videregående uddannelse, kan du ikke deltage i jobrettet uddannelse.

Inden du starter uddannelsen, skal du til have været til en samtale på jobcentret.

Rådighed

Du behøver ikke at søge arbejde eller deltage i møde hos Jobcentret eller i a-kassen på de dage hvor du deltager i uddannelsen. Hvis du får tilbudt et arbejde fra Jobcentret eller a-kassen, må du aldrig afvise det, heller ikke mens du deltager i uddannelsen.

Dit CV på jobnet.dk skal altid være aktivt.

Er du i tvivl, kan du altid kontakte a-kassen.

Tilmelding

Når du har fundet en selvvalgt uddannelse, du vil deltage i, skal du udfylde blanketten om jobrettet uddannelse, som du kan finde på denne side .

Når du og uddannelsesstedet har udfyldt blanketten, skal du eller uddannelsesstedet sende den til a-kassen. Det er a-kassen, der skal godkende ansøgningen og sender den videre til Jobcentret. Du kan først begynde uddannelsen, når jobcentret har fået ansøgningen.

Befordringsgodtgørelse til uddannelsen

Du kan søge befordringsgodtgørelse, når du deltager i jobrettet uddannelse på blanketten ved at udfylde ansøgningen.

Du skal søge om befordringsgodtgørelse inden 4 måneder efter, at du har afsluttet uddannelsen, ellers mister du retten til at få befordringsgodtgørelse.

Du skal være fuldt ledig

Du skal være fuldt ledig for at kunne deltage i jobrettet uddannelse. Hvis du arbejder på nedsat tid, eller har selvstændig bibeskæftigelse, skal du i stedet søge kurser med VEU-godtgørelse eller SVU.

Under jobrettet uddannelse får du dine sædvanlige dagpenge. VEU og SVU giver 80 pct. af den maksimale dagpengesats.