Supplerende dagpenge

Du kan under visse betingelser få supplerende dagpenge, hvis du er delvis ledig.

Hvis du i dit arbejdsforhold er omfattet af et opsigelsesvarsel, skal din arbejdsgiver underskrive en såkaldt 'Frigørelsesattest', så du kan stoppe fra den ene dag til den anden for at kunne få dagpenge. Frigørelsesattesten skal være modtaget i a-kassen senest 5 uger efter, at dit ansættelsesforhold er begyndt.

Er du fuldtidsforsikret, kan du få udbetalt supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Alle uger, hvor du har arbejdet i mindre end 37 timer, og samtidig får udbetalt dagpenge, tæller med til forbrug af dine 30 ugers ret til supplerende dagpenge.

Du kan dog ikke få dagpenge for 1 måned, hvis du har under 14,8 timers ledighed (mindsteudbetalingsregel).

Du skal først afmelde dig jobcenteret som ledig, når du har fået arbejde i mere end 14 dage, og du ikke skal have supplerende dagpenge

Hvor længe kan jeg få supplerende dagpenge?

Når du har fået supplerende dagpenge i 30 uger inden for de sidste 104 uger, vil retten til supplerende dagpenge falde bort.

Genoptjening af retten til supplerende dagpenge

Du kan optjene ny ret til supplerende dagpenge, hvis du i en periode på 12 måneder har:

•    arbejdet i mere end 146 timer i hver af 6 måneder (månedslønnet)

•    arbejdet i mere end 34 timer i hver af 26 uger (ugelønnet)

•    arbejdet i mere end 68 timer i hver af 13 lønperioder (14-dages-lønnet)

Opsigelse uden karantæne

Hvis du siger dit job op, når du ikke længere har ret til supplerende dagpenge, kan du gøre det uden at få en karantæne for selvforskyldt ledighed. Fortsætter du i jobbet uden at modtage supplerende dagpenge, kan du opsige jobbet inden for 26 uger uden at få karantæne for selvforskyldt ledighed.

Min side
Log på