Rådighed - hvad kræves der?

Når du er ledig og ønsker at modtage dagpenge, skal du være til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det betyder blandt andet, at du skal:

 • Være tilmeldt Jobcentret
 • Aktivt søge arbejde
 • Være parat til at påtage dig arbejde
 • Være seriøs og realistisk i din jobsøgning
 • Kunne overtage arbejde med 1 dags varsel - posten skal derfor tjekkes dagligt 
 • Lægge dit CV ind på Jobnet.dk senest 2 uger efter, at du er blevet tilmeldt jobnet som ledig
 • Møde og deltage, når a-kassen, Jobcentret eller anden aktør indkalder dig til samtaler, møder, aktiviteter eller tilbud 

Du kan ikke være til rådighed, hvis du:

 • Er syg
 • Opholder dig i udlandet
 • Ikke har pasningsmuligheder for dine børn
 • Ikke har meddelt vedvarende adresseændring til a-kassen og Jobcentret
 • Afbryder et arbejde for at deltage i undervisning

Vær aktiv med at søge job
Det er vigtigt, at du løbende søger alle de job, som du kan varetage - både inden for dit eget fagområde og inden for andre fagområder. Er der ikke opslåede job, der matcher dine kvalifikationer, så søg uopfordret.

Du har flere muligheder for at få et job, hvis du søger inden for et bredt geografisk område. De første tre måneder du er ledig, skal du søge job inden for et geografisk område, hvor der er en samlet transporttid på op til tre timer hver dag med kollektiv transport. Når du har været ledig i mere end tre måneder, må du udvide det geografiske område, som du søger job inden for, så der er en samlet transporttid på op til fire timer.

Når du søger job, skal du være seriøs og realistisk. Du skal derfor søge job på den måde, som er normalt inden for det område, hvor du søger job. Du skal udtrykke din vilje til og dit ønske om at overtage jobbet. Derudover bør du have kvalifikationer, erfaringer og helbred til at klare jobbet. Søg gerne job, du kan varetage efter en kortere oplæring eller et kursus.
 
Joblog
Du skal løbende notere de job, du har søgt, i en digital joblog på Jobnet.dk under 'Min jobsøgning'. Både a-kassen og jobcentret har adgang til din joblog.

Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du overblik over din jobsøgning, og loggen kan forbedre dialogen om din jobsøgning med jobvejlederen.

Du skal være opmærksom på, at du har pligt til løbende at registrere dine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen - det vil sige som udgangspunkt en gang om ugen.

Konsekvenser ved manglende rådighed
Hvis a-kassen vurderer, at du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, kan du ikke få dagpenge.

Som fuldtidsforsikret medlem kan du først få dagpenge igen, når du har haft 300 løntimer i en tre måneders periode som månedslønnet, eller 276 løntimer inden for 12 uger som uge- eller 14-dages-lønnet.

Som deltidsforsikret medlem kan du igen få dagpenge, når du har haft 150 løntimer i en 3 måneders periode som månedslønnet, eller 138 løntimer inden for 12 uger som uge- eller 14-dages-lønnet.

Det er et krav, at timerne er blevet indberettet til indkomstregisteret af din arbejdsgiver. Arbejdet skal være udbudt på almindelige løn- og arbejdsvilkår, og der må ikke være givet offentlige løntilskud til arbejdet. Det gælder uanset, om du er fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret.

Min side
Log på