Dagpenge

  • Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år.
  • Hvis du har været ledig før, skal du have 1.924 arbejdstimer inden for 3 år, hvor du har været medlem af a-kassen.
  • Hvis du er ny i dagpengesystemet, skal du have tjent 263.232 kr. (2024) i lønindtægt inden for 3 år, hvor du har været medlem af a-kassen. Du kan højst medtage 21.936 kr. pr. måned.
  • Du skal bo og opholde dig i Danmark
  • Du skal stå til rådighed på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du skal kunne overtage arbejde med 1 dags varsel.
  • Du skal være tilmeldt Jobcentret på jobnet.dk 1. dag du bliver ledig
  • Du skal udfylde ledighedserklæring og dagpengekort på Min side Min side (nnf.dk) eller ring på telefon 3818 7272,så hjælper vi dig.
  • Du skal aktivt søge arbejde - det vil sige flere jobs hver uge.
  • Du skal registrere jobsøgningen hver uge i en joblog samt uploade eksempler på ansøgninger til job, du har søgt. Jobloggen findes på nnf.dk/a-kasse.
  • Du skal lægge et CV ind på jobnet.dk inden to uger fra den dag, du tilmeldte dig som ledig i jobcentret.
  • Du skal deltage i samtaler, aktiviteter eller tilbud gennem Jobcentret, a-kassen eller anden aktør, som er en anden offentlig eller privat samarbejdspartner.
  • Du skal oplyse om begrænsninger i rådigheden på grund af helbreds- eller børnepasningsproblemer til a-kassen eller jobcentret.

  Som lønmodtager kan du få dagpenge og ydelser i en periode på sammenlagt 2 år (ydelsesperioden) inden for 3 år (referenceperioden).

  Beskæftigelsestillæg

  Den 1. maj 2023 trådte en række nye dagpengeregler i kraft. De nye regler betyder en højere dagpengesats for nogle i de første tre måneders ledighed.

  Lønmodtagere kan få højere dagpengesats i de første 3 måneders ledighed

  Den maksimale dagpengesats forhøjes fra 20.359 (2024) kr. til 24.199 kr. i de første tre måneders ledighed. Det betyder, at du kan få 24.199 kr. i de første 3 måneder af din ledighed. Efterfølgende udbetales med den maksimale sats på 20.359 kr. pr. måned.

  Der er dog en række betingelser, du skal opfylde:

  • Du skal have været uafbrudt medlem af en a-kasse i de seneste 4 år, før du meldte dig ledig. 
  • Du skal have haft mindst 2 års beskæftigelse inden for de seneste 3 år. Dvs., at der skal være indberettet 3.848 timer eller 526.464 kr. til indkomstregisteret for perioden.
  • Derudover skal du have haft en løn, der giver dig ret til den maksimale dagpengesats, som er 20.359 kr. pr. måned i 2024.

  Den højere sats ophører, når du har fået udbetalt dagpenge i 3 måneder. Det svarer til 481 timer. Efterfølgende udbetales med den maksimale sats, som er 20.359 kr. pr. måned. Skiftet fra den midlertidige højere sats til den maksimale sats vil fremgå af din udbetalingsmeddelelse.

  Forlæng din dagpengeperiode

  Hvis din dagpengeret er udløbet og du har haft løntimer samtidig med dine dagpenge, har du mulighed for at forlænge din dagpengeret. Hver gang du har haft 1 løntime, kan din dagpengeret forlænges med 2 timers dagpenge.

  Du kan højst forlænge din dagpengeret med 1 år (ydelsesperiode) inden for 1 1/2 år (referenceperiode). For at få ret til forlængelse på 1 år (1924 timers dagpengeret), skal du således have haft 962 løntimer.

  Arbejdsophør

  Har du opsagt dit arbejde uden en gyldig grund, eller hvis du er blevet afskediget af en grund som væsentligt skyldes dig, så er du selvforskyldt ledig, og bliver pålagt en karantæne på 3 uger.
  Karantænen skal afvikles, inden der kan udbetales dagpenge til dig.