Unge under 25 år - pålagt uddannelse

Er du under 25 år, uden forsørgerpligt over for hjemmeboende børn og uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, med forudsætningerne for at tage en uddannelse på ordinære vilkår, vil Jobcentret give dig et pålæg om at søge ind på, påbegynde og gennemføre en uddannelse.

Unge under 25 år - satser
Når du er under 25 år, vil du få udbetalt ydelser med din individuelle sats i de første sammenlagt 6 måneders (26 ugers) ledighed. Derefter vil din sats afhænge af, om du har en kompetencegivende uddannelse og om du deltager i et tilbud.

Yderligere oplysninger:

Du kan læse mere om en jobplan på www.jobnet.dk under afsnittet "Min plan".