G-dage

Din arbejdsgiver skal betale dig dagpengegodtgørelse (G-dage) de første 2 dage, hvor du er helt eller delvis ledig, hvis du er medlem af en a-kasse, og har været ansat som lønmodtager og du:

  • Bliver afskediget 
  • Bliver hjemsendt 
  • Ophører med opgave- og tidsbestemt ansættelse og lignende 
  • Sættes på arbejdsfordeling 
  • Får nedsat din arbejdstid

Derudover skal du sammenlagt have haft et antal faktiske arbejdstimer, der svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i 2 uger (normalt 2 x 37 timer) hos arbejdsgiveren inden for de sidste 4 uger før arbejdsophøret.

Hvor meget får jeg?
En G-dag svarer til den maksimale dagpengesats. Hvis du har ret til en G-dag for en halv dag, får du halvdelen af den maksimale dagpengesats.

Betaling for en G-dag beskattes som A-indkomst. Der bliver ikke beregnet feriegodtgørelse, trukket arbejdsmarkedsbidrag, ATP eller beløb til Den Særlige Pensionsopsparing af betalingen for en G-dag.

Hvor mange G-dage skal arbejdsgiveren betale?
Din arbejdsgiver skal højst betale dig for en G-dag 16 gange i et kalenderår. Heri medregnes betalinger for de gange, hvor din arbejdsgiver kun skal betale for en halv G-dag.

Min side
Log på