Vejledning og opkvalificering

Du kan deltage i vejlednings- og opkvalificeringsforløb, der kan bestå af uddannelser rettet mod arbejdsmarkedet eller uddannelser og kurser i form af:

  • Vejlednings- og afklaringsforløb

  • Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb

  • Danskundervisning

Når du er deltager i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb, vil du få udbetalt dagpenge, og du kan søge om befordringsgodtgørelse.