Nyuddannet og dagpenge

Har du gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, og er du optaget i en a-kasse senest 2 uger efter uddannelsens afslutning, så vil du være berettiget til dagpenge en måned efter uddannelsens afslutning.

Som nyuddannet kan du få dagpenge og ydelser i en periode på sammenlagt 1 år (ydelsesperioden) inden for 2 år (referenceperioden).

Nyuddannede - beregning af en ny dagpengesats

Der kan beregnes en ny dagpengesats, når du har haft arbejde i mindst 3 måneder efter, at du afsluttede din uddannelse. Den nye beregnede sats kan dog tidligst udbetales, når der er gået 6 måneder, siden du afsluttede uddannelsen.

Nyuddannede – sprogkrav

Hvis du er nyuddannet og bliver ledig, skal du opfylde et særligt sprogkrav, før du kan få dagpenge fra a-kassen.
Sprogkravet er opfyldt, hvis du har gennemført en dansksproget uddannelse. Det betyder, at du minimum har gennemført 6. klasse i folkeskolen eller bestået prøve i dansk 2.

Nyuddannede – tilknytningskrav, hvis sprogkravet ikke er opfyldt

Hvis du ikke opfylder sprogkravet, kan du muligvis opfylde et såkaldt tilknytningskrav.
Så skal du have haft mindst 600 timers beskæftigelse som fuldtidsforsikret inden for 12 måneder i løbet af de sidste 24 måneder på uddannelsen.
Det er ikke en betingelse, at timerne ligger i 12 sammenhængende måneder. Det er nok, at timekravet er opfyldt i løbet af 12 måneder. Dog skal der være indkomst i alle månederne. Indkomst fra selvstændig virksomhed kan ikke medregnes.

Ledige dagpengemodtagere - lovpligtige samtaler

Fra 2023 blev det muligt at deltage digitalt i de lovpligtige samtaler, fx via Skype, Teams eller telefonisk. Det vil ikke længere være et krav, at du skal møde personligt frem.
Dog skal du møde personligt op til to typer samtaler. Det gælder ved den første samtale på Jobcenteret efter, at du har meldt dig ledig på jobnet.dk og den første samtale i a-kassen – også kaldet CV- og vejledningssamtalen.