Min plan

Hvad er Min plan, og hvornår skal jeg have et tilbud om aktivering?

'Min Plan' indeholder blandt andet alle fremadrettede aftaler om tilbud, indsatser og aktiviteter og den følger dig både i jobcentret og a-kassen i hele dit ledighedsforløb, så den danner et fælles udgangspunkt.

Ved din 1. samtale i jobcentret efter CV-samtalen tager jobcentret stilling til din plan med udgangspunkt i det udkast, vi har lavet. Når de har fastlagt den endelige plan, får du den digitalt på 'Min Side' på www.jobnet.dk.

Er du mellem 30 og 50 år, skal du have et tilbud om aktivering senest efter sammenlagt 6 måneders ledighed. Er du under 30 år eller over 50 år skal du have et tilbud om aktivering senest, når du har haft 3 måneders ledighed.

Aktivering

I dialog med dig vurderer jobcentret, hvilket indhold der er relevant i forhold til ret og pligt tilbuddet, der skal have en varighed af minimum to uger.

Når Jobcentret skal vurdere, hvilken indsats de skal iværksætte overfor for dig, vil der være særlig fokus på virksomhedsrettede tilbud.

Jobcentret kan give dig flere tilbud, hvis jobcentret vurderer, at det vil øge dine muligheder for at komme i job.

Jobcentret har mulighed for at give dig et tilbud som fx:

  • Virksomhedspraktik i typisk 4 uger. Løntilskud i en privat virksomhed i op til 6 måneder eller et offentligt løntilskudsjob i op til 4 måneder.

  • Kort erhvervsrettet uddannelsesforløb målrettet konkrete job.

  • Vejledning og opkvalificering - fx jobsøgningskurser.

Når du deltager i en aktivitet eller et tilbud efter en jobplan, er du fortsat forpligtet til at være aktiv jobsøgende.                         

Du kan læse mere om 'Min plan' på www.jobnet.dk på 'Min side'.

Min side
Log på