Gode råd til jobsamtalen

Inden jobsamtalen er det vigtigt, at du forbereder dig. Og du må godt være nervøs før en jobsamtale! Nervøsiteten er blot et udtryk for, at du er interesseret i jobbet.

Når du forbereder dig til samtalen

• Læs stillingsopslaget og din ansøgning.

• Hvad ønsker og forventer du af ar­bejdspladsen?

• Lav en liste over stærke og svage si­der i forhold til det job, du søger.

• Overvej hvorfor arbejdspladsen skal ansætte dig.

• Forbered gerne nogle spørgsmål til stedet.

• Forbered en kort præsentation af dig selv.

Typiske spørgsmål du kan forberede dig på:

• Kan du give en kort beskrivelse af dig selv?

• Hvad er dine stærke/svage sider?

• Hvorfor har du søgt netop denne stilling?

• Hvorfor holdt du op i dit sidste job?

• Hvordan arbejder du under pres?

• Hvad kan du bedst lide at arbejde med?

Du kan også blive spurgt om succeshi­storier fra dit tidligere job og få spørgs­mål om din fritid.

Når du er til samtalen

I hilser på hinanden. Du bliver måske vist lidt rundt på arbejdspladsen og hilser på et par af de ansatte. Selvom du måske ikke synes, samtalen er startet endnu, så er turen fra hoveddøren og til lokalet, hvor samtalen skal foregå, også en del af samtalen.

Ofte indleder man med lidt smalltalk. I taler måske lidt om din tur hen til arbejdspladsen, var det nemt at finde? I taler lidt om vejret og måske om dagens mest aktuelle nyheder. Smalltalk virker ofte lidt ligegyldig, men det er her, du giver arbejdsgiveren et førstehåndsindtryk af, hvem du er.

Planen for samtalen vil også typisk blive ridset kort op. For eksempel, "Først fortæller vi lidt om arbejdspladsen og jobbet, og så fortæller du lidt osv. osv."

• Fortæl hvorfor de skal ansætte dig, hvad du brænder for, og hvad du kan bidrage med.

• Fremhæv det, du er god til.

• Medbring kopi af ansøgning, CV, eksamensbevis, eventuelle kursus­beviser mv.

Løn

I din faglige organisation kan du even­tuelt undersøge, hvad du kan forvente af løn, pension og tillæg i forhold til dine kvalifikationer og kompetencer.

Gode råd til samtalen

• Vær velforberedt og til tiden.

• Vær dig selv.

• Klæd dig, så det matcher stedet.

• Tal en del og på eget initiativ.

• Fortæl, hvilke opgaver du kan løse.

• Lyt til, hvad der bliver sagt og afbryd aldrig.

• Omtal aldrig din tidligere arbejds­plads negativt.

• Opfør dig som gæst og ansøger.

• Husk at sige "Tak for samtalen", når du går.

Opfølgning er en god idé

Hvis du får afslag på jobbet, så prøv at få feedback på din præstation ved samtalen. Det kan du bruge i din fortsatte jobsøgning. Spørg fx til, hvad de har lagt vægt på hos den, de har ansat, og hvad du kan gøre for at kvalificere dig bedre næste gang, de har en lignende stilling, der skal besættes. Du kan også høre, om der er mulighed for vikartimer eller vikariater.