Samtaler som ledig

Når du er ledig, skal du deltage i forskellige samtaler med a-kassen.

CV-samtalen

Bliver du ledig, skal du til din første samtale i a-kassen inden for 2 uger. Ved samtalen vil der være fokus på dit CV og på vejledning.

Til CV-samtalen bliver 'Min plan' påbegyndt. Det er en plan, du laver sammen med os og jobcentret. Den beskriver blandt andet, hvordan din mulighed for at få varigt job kan forbedres. Planen følger dig gennem hele dit forløb i både jobcentret og a-kassen og er et fælles udgangspunkt.

CV-samtalen skal munde ud i, at vi i fællesskab aftaler 'Krav til jobsøgning' som blandt andet indeholder, hvilke fagområder du primært skal søge job inden for, hvor du vil søge rent geografisk, og hvor du kan finde de job, som skal søges.
Din jobsøgning skal løbende evalueres ved samtaler i a-kassen og i forbindelse med efterfølgende rådighedsvurderinger.

Det er vigtigt, at den aftalte 'Krav til jobsøgning' bliver overholdt, da den vil indgå i rådighedsvurderingen.

Rådighedssamtalen

Udover CV-samtalen skal a-kassen også vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassen indkalder dig derfor til en samtale hver 3. måned inden for dine første seks måneders sammenlagte ledighed. Efter seks måneders ledighed holdes rådighedssamtalerne i a-kassen efter behov. På det tidspunkt er du selv med til at bestemme, hvor ofte du vil til samtale, men vi vil dog invitere dig til en samtale hver 3. måned.

Ved samtalen gennemgår vi de ansøgninger, du har sendt i den forudgående 3-måneders periode. Vi vurderer din rådighed ud fra blandt andet din jobsøgning. Det er derfor vigtigt, at du registrerer din jobsøgninger i en særlig joblog på www.jobnet.dk under 'Min jobsøgning'.

Book selv en samtale

Vi vil opfordre dig til selv løbende at booke en tid til en samtale. Får du ikke booket en samtale, vil du få reminder pr. e-mail med en dato for, hvornår du senest skal booke en samtale.

Vi tilbyder samtaler inden for følgende emner:

  • Uddannelsesmuligheder

  • Hjælp til din Jobsøgning

  • Dig og virksomhederne

  • 'Arbejdet' som ledig

Samtalerne skal ses som et redskab til, at du kommer hurtigere i job eller uddannelse, og der vil blive taget udgangspunkt i din situation og dine ønsker og behov.

Du kan booke en samtale ved at logge ind på Min Side og gå til menupunktet 'Mine møder'. Oplever du problemer så ring på telefon 3818 7272

Her kan du selv vælge:

  • Emnet for samtalen
  • Hvem du vil tale med
  • Tidspunktet for samtalen 

Fællessamtale

Inden for de første 3 måneders ledighed bliver du tilbudt en fællessamtale som holdes i jobcenteret og hvor a-kassen også kan deltage. Ved CV samtalen, vil vi i fællesskab tage stilling til, om vi deltager i fællessamtalen eller ej.

Har du været ledig i fem-seks måneder og igen efter 16 måneders ledighed, bliver du igen inviteret til en fællessamtale i jobcenteret, hvor a-kassen er med, så vi i fællesskab kan udarbejde en plan for at komme i job.

Din jobvejleder i Fødevareforbundet NNF's A-kasse kontakter dig telefonisk i forvejen, så der er mulighed for, at vi sammen kan overveje dine muligheder, og hvad det vil være relevant at tale om til samtalen. Det kan fx være ønsker om efteruddannelse. Det er en god ide at have a-kassen med til fællessamtalen, men du bestemmer selv.

Mine aftaler
Som afslutning på CV-, rådigheds- og fællessamtalen vil vi i fællesskab lave en aftale om, hvad der skal ske frem til næste samtale. Aftalen kan for eksempel indeholde oplysninger om, at du undersøger nogle kursus eller uddannelsesmuligheder, retter din jobsøgning mod nye fagområder eller melder dig til en bestemt type samtale eller frivillig aktivitet.

Efter samtalen kan du se aftalen på www.jobnet.dk på "Min plan".

Min side
Log på
Mere om samtaler
Læs pjece her