Ansættelse med løntilskud

Hvis du har været ledig i 6 måneder, har du mulighed for at få tilbud om ansættelse med løntilskud.

Du kan komme i løntilskud fra dag 1 i din ledighedsperiode, hvis du enten:

  • Er kort uddannet - det vil sige ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt niveau eller højere
  • Eller hvis du er over 50 år
  • Eller hvis du er enlig forsørger.

En ansættelse med løntilskud aftales mellem dig, Jobcentret og arbejdsgiveren og er på overenskomstmæssig løn- og arbejdsvilkår. Arbejdsgiveren får udbetalt tilskud til din løn. Timerne kan derfor ikke bruges til at genoptjene retten til dagpenge.

Når du er i løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, kan du søge om befordringsgodtgørelse.

Ansættelsen med tilskud kan ske både hos en privat og en offentlig arbejdsgiver.  

Du kan være ansat i løntilskud hos en privat arbejdsgiver i højst 6 måneder og hos en offentlig arbejdsgiver i højst 4 måneder.