Bidragsfri periode

Hvad er en efterlønsbidragsfri periode?

Den bidragsfri periode kan opfattes som en 'forudbetaling' af efterlønsbidrag inden 1. januar 2008, men som kan afvikles i perioden fra 1. januar 2008, hvor du ellers er omfattet af betingelsen om uafbrudt indbetaling af efterlønsbidrag. Den bidragsfri periode kan derfor opfattes som en pause i indbetalingerne af efterlønsbidrag.

Har du ret til en efterlønsbidragsfri periode?
Er du født i perioden 2. juli 1960 til 31. december 1975, og kan du opfylde kravet om uafbrudt medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrags i en periode på mindst 25 år, senest fra den 1. januar 2008 til det tidspunkt, hvor du når efterlønsalderen, kan du have optjent ret til bidragsfri periode, hvis du:

  • Har indbetalt efterlønsbidrag inden den 1. januar 2008 for perioder forud for det fyldte 35. år
  • Har indbetalt efterlønsbidrag i perioden den 1. januar - 31. december 2007 efter det fyldte 35. år

Ovennævnte gælder naturligvis ikke for perioder, hvor efterlønsbidraget er blevet betalt tilbage.

På tast selv a-kassen kan du se om du har ret til en bidragsfri periode, og hvor lang den bidragsfri periode eventuelt er.

Hvad skal du gøre for at få en bidragsfri periode?
Ønsker du at holde en bidragsfri periode, skal du søge om det i tast selv a-kassen.