Jobrotation

Når en af de faste medarbejdere på en virksomhed er på kursus eller efteruddannelse, kan du komme i jobrotation efter, at du har været ledig i sammenlagt 6 måneder.

Når du er i jobrotation, vikarierer du for dem, der deltager i uddannelsesaktiviteter. Du overtager deres job i en periode, hvilket kan være med til at opkvalificere dig. Du bliver ansat på overenskomstmæssig løn- og arbejdsvilkår i mindst 10 timer om ugen i en periode på op til 6 måneder. 

En ansættelse i jobrotation aftales mellem dig, Jobcentret og arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren vil få udbetalt tilskud til din løn. Timerne kan derfor ikke bruges til at genoptjene retten til dagpenge.

Når du er i jobrotation, forbruger du ikke af din dagpengeperiode. Men forbruger af referenceperioden.