Nyhed

Slagterilukning i Ringsted: Hvad sker der nu?

Der forhandles nu med Danish Crown om at redde arbejdspladser og sikre de opsagte medarbejdere de bedst mulige vilkår.

Da Danish Crown annoncerede lukningen af slagteriet i Ringsted, begyndte en omfattende proces. Fødevareforbundet NNF arbejder for at sikre, at medlemmerne stilles bedst muligt.

Her er et kort overblik over, hvad der skal ske den kommende tid:

1. Forhandlinger

Omfanget af de varslede afskedigelser er så stort, at Danish Crown ifølge varslingsloven har pligt til at forhandle med medarbejderne. De forhandlinger er startet og løber i tre uger. Forhandlingerne handler for Fødevareforbundet NNF om to ting:

- Først handler det om at finde ud af, om beslutningen kan omstødes. Hvis den ikke kan det, handler det om at afbøde følgerne for medlemmerne, siger Per Hansen, der er forbundssekretær for arbejdsmarkedssekretariatet i Fødevareforbundet NNF.

Først handler det om at finde ud af, om beslutningen kan omstødes. Hvis den ikke kan det, handler det om at afbøde følgerne for medlemmerne.
- Per Hansen, forbundssekretær, arbejdsmarkedssekretariatet

Når Danish Crown lukker et slagteri, sætter virksomheden en pulje penge af til at hjælpe medarbejderne videre. Pengene skal blandt andet bruges på uddannelse, og Fødevareforbundet NNF kæmper for, at så mange medarbejdere som muligt får fri til at tage på kurser i opsigelsesperioden.

- Det er et ret omfattende puslespil, for Danish Crown skal samtidig have medarbejdere nok til at holde produktionen kørende indtil lukningen, siger Per Hansen.

2. Jobafklaring

Senest når forhandlingerne er færdige, begynder Fødevareforbundet NNF at få afklaret medlemmernes muligheder og ønsker for fremtiden. Det sker ved samtaler med hvert enkelt medlem på arbejdspladsen.

- Vi taler om, hvad den enkelte har i bagagen, og hvad de har af ønsker. Vil de videre til en anden Danish Crown-virksomhed? Hvad har de af uddannelse? Hvad har de af kurser? Har de ideer til, hvad de vil nu? siger Per Hansen.

Afklaringen skal både hjælpe med at indfri den enkeltes ønsker, og overblikket kan bruges til at målrette uddannelse til de behov, som det lokale erhvervsliv har.

3. Koordinering

Allerede mens forhandlingerne med Danish Crown står på, starter et større koordineringsarbejde. Fødevareforbundet NNF arbejder bl.a. tæt sammen med jobcentrene i området, det regionale arbejdsmarkedskontor, uddannelsesinstitutioner og Danish Crown for at få lavet de helt rigtige tiltag for de mange, der snart står uden arbejde.

Det handler om at være kreative og gribe de muligheder, der opstår.
- Per Hansen, forbundssekretær, arbejdsmarkedssekretariatet

Når der er tale om så stor en virksomhedslukning, bliver der åbnet for, at parterne kan iværksætte nogle helt særlige tiltag. Der kan nemlig søges såkaldte varslingsmidler, der giver nye muligheder.

- Det gør, at jobcentrene kan bevillige nogle former for uddannelse og uddannelse af en varighed, som de normalt ikke kan, siger Per Hansen.

Da slagteriet i Sæby lukkede, lykkedes det ved hjælpe af varslingsmidler at få efteruddannet en større gruppe slagteriarbejdere til kabelmontører. De arbejder i dag for den lokale virksomhed ProCon. I tilfældet med Ringsted kunne det f.eks. være Novo Nordisk, der har brug for nogle bestemte kompetencer, fortæller Per Hansen.

- Det handler om at være kreative og gribe de muligheder, der opstår, siger han.

4. Rådgivning

En stor del af forbundets indsats for medlemmerne på slagteriet i Ringsted handler om at være til rådighed og hjælpe med at svare på spørgsmål.

- Medlemmerne har helt naturligt en masse spørgsmål, og så snart de tre ugers forhandlinger er overstået, vil vi være talstærkt til stede på slagteriet for at jobafklare medlemmerne og svare på spørgsmål, siger Per Hansen.

Han tilføjer, at a-kassen også vil være til stede for at svare på spørgsmål, der omhandler dagpenge og ledighed.