Foto af Rune Evensen
Nyhed

29 slagterier og forædlingsvirksomheder er lukket på 25 år

Der er lukket slagterier og forædlingsvirksomheder på stribe de sidste 25 år – mere end ét om året i gennemsnit. Det skyldes dog ikke, at der bliver født langt færre grise i Danmark, de bliver blot ikke længere slagtet i Danmark.

Ballen, Hvidovre, Struer, Lemvig, Ebeltoft, Viborg, Vejle, Nørre Sundby, Slagelse, Bjerringbro, Hjørring, Holbæk, Grindsted, Odense, Viborg, Skive, Nykøbing Mors, Hurup, Vojens, Holstebro, Sdr. Borup, Rødding, Hadsund, Esbjerg, Fjerritslev, Fåborg, Ansager, Sæby – og Ringsted.

Hvad har alle disse byer til fælles?

De har alle indenfor de seneste 25 år haft et svineslagteri eller en forædlingsvirksomhed – men har det ikke længere. Eller for Ringsteds vedkommende snart ikke.

Sjællands eneste slagteri er indstillet til lukning i midten af september, og det bliver dermed det 29. svineslagteri eller forædlingsvirksomhed, der lukker i løbet af 25 år. Det viser en opgørelse fra Fødevareforbundet NNF.

- Det er en helt vild udvikling, at 29 slagterier og forædlingsvirksomheder er lukket på 25 år.
- Jim Jensen, næstformand i Fødevareforbundet NNF

Omkring 1.200 medarbejdere på Danish Crown i Ringsted står til at miste deres job, og gennem årene har de mange lukninger betydet, at ca. 9.700 mennesker har fået en fyreseddel.

- Det er en helt vild udvikling, at 29 slagterier og forædlingsvirksomheder er lukket på 25 år. Især fordi der er mennesker bag tallene. Mennesker, der har haft slagteriet som en stor del af deres hverdag og deres liv, og som pludselig mister det. Derfor er lukningerne altid bedrøvelige uanset årsagen, siger næstformand i Fødevareforbundet NNF, Jim Jensen.

LÆS OGSÅ: LANDBRUGET LUKKER 800 DANSKE ARBEJDSPLADSER LÆS OGSÅ: Arbejdspladserne forsvinder, mens vi sidder tilbage med stanken af gylle

Mange ”gode” forklaring på lukningerne

Der har været mange forskellige, officielle forklaringer på lukningerne gennem årene.

I starten af 00’erne lukkede Danish Crown mange slagterier for at samle aktiviteterne på færre steder. Det var f.eks. tilfældet med slagterierne i Struer og Lemvig, der lukkede i 2001 for at blive lagt sammen med slagteriet i Holstebro.

Ledelsen i Danish Crown pegede dengang på den internationale konkurrence som årsagen, og udtryk som at ”styrke konkurrenceevnen” gik igen i slagterigigantens pressemeddelelser de år.

Jeg oplever ikke, at Danish Crown eller deres ejere blandt landmændene har kæmpet hårdt nok for at bevare danske arbejdspladser.
- Jim Jensen, næstformand i Fødevareforbundet NNF

Da finanskrisen ramte i 2008, fik den skylden, når Danish Crown i de efterfølgende år lukkede fabrikker. Det var også tilfældet, da slagteriet i Holstebro lukkede i 2009 blot otte år efter, at medarbejderne fra Lemvig og Struer var blevet samlet der.

I Holstebro blev der samtidig peget på et faldende antal slagtesvin, som årsag til lukningen, og den forklaring er blevet hevet frem i forbindelse med lukninger flere gange siden – f.eks. da slagteriet i Esbjerg lukkede i 2012, og 480 medarbejdere fik en fyreseddel.

Det var også manglen på grise, der var årsagen til lukningen af slagteriet i Sæby i 2023, og nu hvor slagteriet i Ringsted ”får kniven”.

- Danish Crown har haft mange ”gode” skiftende forklaringer på, hvorfor det har været nødvendigt at lukke de pågældende slagterier og virksomheder. Men jeg oplever ikke, at Danish Crown eller deres ejere blandt landmændene har kæmpet hårdt nok for at bevare danske arbejdspladser, siger Jim Jensen og fortsætter:

- De taler på den ene side om at være med til at sikre et ”Danmark i balance”, men samtidig lukker de den ene arbejdsplads efter den anden i yderområderne.

Færre slagtesvin – men ikke mange færre grise

Ser man på antallet af grise i Danmark de sidste 25 år, er det dog ikke faldet kraftigt. Den 1. januar 1999 var der knap 12 millioner grise i Danmark. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Samme tidspunkt i år var der 11,4 millioner – et fald på blot ca. 5 pct. I mellemtiden har antallet dog været højere, og så sent som i 2021 var der knap 13,4 millioner grise i landet.

På Sjælland, Lolland, Falster og Fyn er der masser af fyldte svinestalde, men grisene bidrager ikke til beskæftigelsen i den del af Danmark.
- Jim Jensen, næstformand i Fødevareforbundet NNF

Så hvor bliver grisene af, hvis de ikke ender på slagterierne?

De eksporteres ud af landet til opfedning og slagtning.

I 2023 blev der i alt kørt 14,9 millioner levende grise ud af Danmark. I 1999 var det 1,6 millioner. Det svarer til en stigning på svimlende 850 pct på 25 år.

Den voldsomme eksport vækker harme hos Jim Jensen, der ikke mener, at landmændene er deres samfundsansvar bevidst:

- Med lukningen i Ringsted er der ingen slagterier tilbage øst for Lillebælt ud over på Bornholm. Både på Sjælland, Lolland, Falster og Fyn er der dog masser af fyldte svinestalde, men grisene bidrager ikke til beskæftigelsen i den del af Danmark. I stedet sættes smågrisene på lastbiler og køres ud af landet, hvor de fedes op og slagtes, siger han og fortsætter:

- De grise bidrager i stedet til beskæftigelsen i Tyskland, Polen og Italien, mens det eneste, vi står tilbage med i Danmark, er miljøbelastningen.

Faktaboks:
Lukninger af svineslagterier og forædlingsvirksomheder 1999-2025

År.

Virksomhed

Antal

1999

Samsø

90

2001

Hvidovre (Udbening)

200

2001

Struer

210

2001

Lemvig

160

2003

Ebeltoft (Udbening)

180

2004

Viby (forædling)

100

2004

Vejle Havn (forædling)

250

2004

Nørresundby

525

2005

Slagelse (Udbening)

50

2005

Bjerringbro

463

2005

Hjørring

500

2006

Holbæk (Udbening-Forædling)

160

2006

Grindsted

700

2006

Odense

840

2007

Viborg (udbening)

120

2007

Skive

300

2008

Nykøbing Mors (udbening)

310

2008

Hurup (Udbening)

150

2008

Vojens

450

2009

Holstebro

450

2009

Sdr. Borup (forædling)

170

2010

Rødding (Udbening)

120

2011

Hadsund

110

2012

Esbjerg

480

2014

Fjerritslev (Udbening)

160

2016

Fåborg (Udbening)

460

2017

Ansager (Forædling)

50

2023

Sæby

800

2024

Ringsted

1.200