Foto af Rune Evensen
Nyhed

Slagteri lukker fire uger før tid: Hvad betyder det for medarbejderne?

Slagteriet i Ringsted lukker fire uger tidligere, og det får bl.a. konsekvenser for den jobmesse, der var planlagt for medarbejderne. Messen kommer nu til at ligge midt i sommerferien, og der frustrerer tillidsrepræsentanten.

Den 14. august bliver den sidste gris slagtet på det 128 år gamle slagteri i Ringsted. Det er fire uger tidligere, end det oprindeligt var meldt ud, men der mangler grise at slagte, oplyser Danish Crown.

Medarbejderne skal dog ikke frygte, at de står uden indtægt tidligere, end de havde troet. De er nemlig formelt set stadig ansat indtil den 13. september.

- Vi har samtidig aftalt, at hvis man finder et andet job inden da, vil man stadig få sin fratrædelsesgodtgørelse, siger tillidsrepræsentant Jan Bruno Christensen og tilføjer:

- Det er godt, for ellers var man nærmest stavnsbundet herude.
Fremrykningen har dog negativ indflydelse på lønnen, da slagteriarbejderne efter lukningen bliver aflønnet med timelønnen, der er cirka 60 kr. lavere i timen end akkordlønnen.

Giver problemer at fremrykke jobmessen

Den største udfordring ved den fremrykkede lukning er dog ifølge tillidsrepræsentant, at den får konsekvenser for den jobmesse, der var planlagt for alle de opsagte kollegaer den 13.-14. august. Jobmessen flyttes nemlig til den 31. juli, hvor mange holder sommerferie.

- Det ødelægger rigtig meget. Det bliver midt i industriferien, hvor mange af de virksomheder, der skal deltage, holder lukket, siger tillidsrepræsentant Jan Bruno Christensen.

Han er blevet oplyst, at 80 virksomheder havde sagt ja til at deltage i jobmessen i august, men nu frygter han, at tallet bliver lavere. Beslutningen er taget uden, at tillidsfolkene er blevet hørt, siger han.

- Ingen har spurgt os, om vi synes, at det er en god idé, siger Jan Bruno Christensen.

Bedre betingelser for målrettet uddannelse

I Fødevareforbundet NNF forstår Per Hansen, der er forbundssekretær for Arbejdsmarkedssekretariatet, godt frustrationen over, at jobmessen bliver flyttet. I forhold til fremrykningen af lukningen, kan han se nogle muligheder i det, når nu virksomheden alligevel har truffet beslutningen.

- Vi arbejder hårdt på at få alle medlemmerne godt videre, og et vigtigt aspekt er at få dem klædt på til at varetage de stillinger, der er i lokalområdet. Den fremrykkede lukning giver mulighed for, at vi sammen med arbejdsgiverne kan lave målrettet uddannelse til medlemmerne i den periode, hvor slagteriet er lukket, mens de stadig får løn, siger han.

Han tilføjer, at forbundets vigtigste opgave nu er at understøtte bestyrerne af jobbanken med at få kabalen mellem medlemmernes behov for opkvalificering og virksomhedernes behov for bestemte kompetencer til at gå op i en højere enhed.