Foto af Rune Evensen
Nyhed

Ny ungdomsformand vil have flere aktive unge: "Ingen kommer og spørger om vores mening af sig selv"

Katrine Egholm blev valgt til landsformand for Fødevareforbundet NNF Ungdom med stående ovationer under årets ungdomskongres lørdag. Hun stræber efter at engagere flere unge.

- Vil I vælge Katrine til landsformand?

Klapsalverne begyndte allerede, inden dirigenten var færdig med at stille spørgsmålet, og udviklede sig hurtigt til en stående applaus. Der var ingen modkandidater, og således blev mejerist Katrine Egholm valgt som den blot anden landsformand for Fødevareforbundet NNF Ungdom. Det skete den 13. april på ungdomsorganisationens anden kongres.

Jeg så gerne, at vi fik fat i mange flere butiksansatte, og helt generelt skal vi have så mange unge med som muligt.
- Katrine Egholm, landsformand, Fødevareforbundet NNF Ungdom

Den 33-årige landsformand, der til dagligt arbejder på Holstebro Mejeri, vil ikke mindst kæmpe for, at få flere fagligt aktive unge:

- Det kunne være rigtig fedt, hvis vi fik rekrutteret mere og bredere. Lige nu har vi mange mejerister og slagtere og enkelte bagere med. Jeg så gerne, at vi fik fat i mange flere butiksansatte, og helt generelt skal vi have så mange unge med som muligt, siger hun.

En stor og stærk ungdomsorganisation er vigtig, for ellers ender de unge nemt uden indflydelse på deres eget arbejdsliv, mener Katrine Egholm.

- Der er ikke nogen, der kommer og spørger os om vores mening eller tager vores sager op af sig selv. Vi er nødt til selv at organisere os og sige, hvad vi vil have, der skal gøres bedre, siger hun.

Artiklen fortsætter efter billedet.

For dårlig undervisning på erhvervsskolerne

Et eksempel på er område, hvor der ifølge Katrine Egholm er brug for forbedringer, er erhvervsuddannelserne. Mange elever, herunder dem på fødevareuddannelserne, oplever, at undervisningen og faciliteterne er for dårlige. Det mærkede Katrine Egholm selv, da hun tog mejeristuddannelsen.

- Vi havde en underviser i produktkvalitet, som ikke kunne undervise, men blot læste op af en PowerPoint-præsentation. Hvis der var 20 minutter tilbage af timen, når han var færdig, så startede han bare forfra og læste de samme slides op igen. Det var undervisningen i 2,5 måned, hvor det ellers var meningen, at vi skulle have været i laboratoriet, lave forsøg og analysere på dataen, siger hun.

Der er ikke meget Fødevareforbundet NNF Ungdom tilbage, hvis alle mejerierne og slagterierne bliver nedlagt
- Katrine Egholm, landsformand, Fødevareforbundet NNF Ungdom

Et andet område, der fylder meget blandt de unge fødevarearbejdere, er tidens helt store debat om en CO2-afgift på landbruget.

- Vi er helt ærligt lidt nervøse for, om vi alle sammen kommer til at miste vores arbejde. Der er ikke meget Fødevareforbundet NNF Ungdom tilbage, hvis alle mejerierne og slagterierne bliver nedlagt, siger hun og fortsætter:

- Fødevareforbundet NNF Ungdom er et af de få steder, hvor vi har et forum til at diskutere det her, så hvis man gerne vil have indflydelse på sin arbejdsplads – på de beslutninger, der bliver taget om f.eks. klimaafgifter – så er det her, man skal engagere sig.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Selvom det er første gang, at Katrine Egholm vælges til landsformand på en ungdomskongres, er rollen ikke helt ny. Hun har været konstitueret landsformand siden marts, da den tidligere landsformand Cecilie Pedersen valgte at trække sig fra posten efter at være blevet mor.

På lørdagens ungdomskongres skulle der ligeledes vælges næstformand, og her blev det til genvalg til Jeppe Raundahl, der er mejeristelev på Arla Danmark Protein. Både landsformanden og -næstformanden er valgt for et år.

MÆRKESAGER FOR FØDEVAREFORBUNDET NNF UNGDOM

Fødevareforbundet NNF Ungdom vedtog på ungdomskongressen den 12.-14. april et kongresoplæg med organisationens mærkesager for det kommende år:

Plads til alle på arbejdsmarkedet

Flere unge skal have en uddannelse, og alle skal have en plads på arbejdsmarkedet. Derfor arbejder Fødevareforbundet NNF Ungdom blandt andet for, at alle danskere screenes for ord- og talblindhed, at virksomhederne tager større ansvar for at inkludere unge med vanskeligheder, og at virksomhederne tilbyder danskundervisning til udenlandske kolleger.

Erhvervsuddannelserne skal styrkes

Forholdene på erhvervsskolerne er under niveau, og derfor arbejder Fødevareforbundet NNF Ungdom blandt andet for, at der tilføres flere penge til erhvervsskolerne.

Fremtidens fødevaresektor

Fødevareforbundet NNF Ungdom vil spille en aktiv rolle i fremtidens fødevaresektor ved bl.a. at fremme bæredygtig produktion, støtte nye arbejdspladser inden for plantebaserede fødevarer, og arbejde for bedre løn- og arbejdsvilkår både i Danmark og internationalt.

Fødevareforbundet NNF skal være mere synlige

Forbundet skal være mere synligt over for medlemmerne, og derfor mener Fødevareforbundet NNF Ungdom blandt andet, at forbundsledelsen skal være mere til stede på arbejdspladserne, og at medlemsvalgte i forbund og afdelinger skal blande sig mere i den offentlige debat. Desuden skal de unge aktive inddrages mere i organiserings- og synlighedsindsatser.

Mere indflydelse til ungdommen

Fødevareforbundet NNF Ungdom ønsker mere indflydelse i forbundet. Dette skal både ses som en anerkendelse af det arbejde, der udføres i Fødevareforbundet NNF Ungdom, men også for at få yngre øjne på de beslutninger, der tages i forbundet.