Nyhed

Guide til fritvalg: Få vigtigt tip til at undgå pengetab

Bruger du din fritvalgskonto på løn eller frihed, skal du være særligt opmærksom, ellers risikerer du at gå glip af nogle penge.

I foråret 2024 stiger din fritvalgskonto med to procent, når du arbejder under en af Fødevareforbundet NNF’s overenskomster.

Tillægget bliver indbetalt på din fritvalgskonto, og du bestemmer selv, om du vil bruge pengene på højere løn, mere frihed eller større indbetaling til pension.

Hvis du bruger fritvalg til løn…

Du kan vælge at få din fritvalgskonto udbetalt som løn, hvilket svarer til mere end 15 kr. oven i din normale timeløn, hvis du f.eks. arbejder på den fødevareindustrielle overenskomst – forædling.

Fritvalg er en del af lønnen, og derfor skal der beregnes søgnehelligdagstillæg, feriepenge og pension af fritvalgsbeløbet, når man vælger at bruge det som løn eller frihed.

Men Fødevareforbundet NNF har oplevet flere sager, hvor virksomheder og lønfirmaer kun har beregnet søgnehelligdagstillæg, feriepenge og pension ud fra grundlønnen – og ikke har beregnet det af fritvalgsbeløbet også.

Det har konsekvenser for medarbejderne, da de ikke får den løn, der er aftalt i overenskomsten. Er du i tvivl, så spørg din tillidsrepræsentant eller Fødevareforbundet NNF på tlf. 38 18 72 72.

Hvis du bruger fritvalg til frihed…

Bruger du din fritvalgsordning på frihed, giver overenskomsten dig mulighed for at holde mindst 5-6 ekstra fridage.

Vær opmærksom på, at der også skal beregnes feriepenge, søgnehelligdagstillæg og pension af fritvalgsbeløbet, når du vælger at bruge det til frihed.

Seniordage

Hvis du bruger alle dine penge fra fritvalgskontoen på seniordage, kan du holde fri et antal dage om året afhængig af din overenskomst og fritvalgsprocent.

Hvis du f.eks. arbejder på den fødevareindustrielle overenskomst – forædling kan du holde i fri i mere end 18 dage om året.

Hvis du vil bruge dine fritvalgspenge på seniordage, kræver det, at der er under fem år til, at du kan gå på folkepension. Din folkepensionsalder afhænger af, hvornår du er født, tjek her hvornår du kan gå på pension.

Børneomsorgsdage

Hvis du har børn under 14 år og gerne vil holde fri med dem, kan du bruge din fritvalgskonto til at købe to børneomsorgsdage pr. år.

Barns anden sygedag

Har du brug for at blive hjemme på dit barns anden sygedag, kan du gøre det med penge fra fritvalgskontoen. Du kan også tage til lægen med dit syge barn med løn fra denne konto.

Artiklen fortsætter under boksen.

FAKTABOKS: FÆRRE PENGE AT HOLDE FRI OG FERIE FOR

Jens er fødevarearbejder og omfattet af den fødevareindustrielle overenskomst. Han arbejder 37 timer om ugen og får 160 kroner i timen. Det giver Jens en løn på:

5.920 kroner om ugen.

Derudover fik han i 2024 ifølge overenskomsten, hvad der svarer til 11,25% af sin løn indbetalt til sin fritvalgskonto. Det betyder, at Jens opsparer:

666,00 kroner på sin fritvalgskonto om ugen.

Af de 666,00 kroner skal der beregnes søgnehelligdagstillæg, feriepenge og pension, som skal sættes ind på Jens's søgnehelligdagsopsparing, feriepengeopsparing og pensionsopsparing.

Søgnehelligdagstillæg 3,5% 23,31 kr./uge
Feriepenge 12,50% 83,25 kr./uge
Pension 10% 77,26 kr./uge

Det er små beløb, men på ét år kan det løbe op i omkring 3.400,00 kroner i pension og 3.663,00 kroner i feriepenge. Konsekvensen bliver, at Jens får færre penge ind på sin søgnehelligdagsopsparing, feriepengeopsparing og pensionsopsparing.

Han har stadig ret til at holde 25 feriedage som alle andre lønmodtagere, men fordi beløbet på hans feriepengeopsparing er mindre, er der færre penge at fordele ud over de 25 dage. Det bliver derfor dyrere for ham at holde ferie. Det samme gælder for søgnehelligdage.

Hvis du bruger fritvalg på pension…

Du kan også vælge at bruge fritvalgskontoen på at indbetale ekstra til din pension. Så får du flere kroner og ører ind på din bankkonto, når dit arbejdsliv slutter.

Hvis du fx har din pension i Industriens Pension og indbetaler bare 1 procent ekstra til din pensionsordning, kan det gå hen og blive til rigtig mange penge med tiden.

Industriens Pensions beregninger viser, at man på pensionstidspunktet kan forvente at have omkring 590.000 kr. ekstra på sin opsparing, hvis man som 25-årig lader 1 procent af sin løn gå til ekstra opsparing, og man går fra som 69-årig.

Er man 40 år og indbetaler 1 procent af sin løn til ekstra opsparing, kan man forvente at have 230.000 kr. ekstra på sin opsparing, hvis man går på pension som 69-årig.

Har du din pensionsopsparing hos Industriens Pension, kan du bruge pensionsberegneren i selskabets app til at se, hvad det vil betyde for din pension, hvis du bruger noget af fritvalgskontoen til ekstra pension.

Søg efter Industriens Pension i App Store eller Google Play.

Giv din arbejdsgiver besked

Du skal give din arbejdsgiver besked om, hvordan du vil bruge pengene på din fritvalgskonto i 2025 i december 2024.