Foto af Robert Attermann / Red star
Nyhed

Den danske fødevaresektor skal udvikles ikke afvikles

Landbrugets udledning af drivhusgasser skal nedbringes med en model, der samtidig sikrer, at erhvervet udvikles og beskæftigelsen bevares. Modellen skal blandt andet inkludere et stop for eksport af smågrise. Det udtaler en samlet generalforsamling i Fødevareforbundet NNF Sydjylland.

Udtalelse fra ordinær generalforsamling i Fødevareforbundet NNF Sydjylland den 13. april 2024.

Regeringsgrundlaget indeholder tydeligt, at der kommer en klimaafgift på landbruget. Det er vi nødt til at erkende for også rundt om regeringen, er der fra mange sider et krav om en CO2-afgift.

Det rokker ikke ved det faktum, at en CO2-afgift uvilkårligt vil få konsekvenser for antallet af arbejdspladser i landdistrikterne, hvorfor medlemmerne i Fødevareforbundet NNF Sydjylland føler sig truet på deres beskæftigelse. Det gælder særligt i fødevarevirksomhederne og andre følgeerhverv. Det svækker regeringens politiske ambitionen om et Danmark i balance.

Det er en umulig opgave at udvikle den danske fødevaresektor indenfor anbefalingerne af Svarer-udvalgets rapport – anbefalingerne vil kun medføre en afvikling af beskæftigelsen, og det kan vi ikke støtte op om ske.
- Generalforsamlingen, Fødevareforbundet NNF Sydjylland

Efter længere tids venten fik vi Svarer-udvalgets rapport i februar. Det er en rapport, som ikke er udtryk for færdig politik – men derimod et fagligt indspark og på ingen måder løsningen på de samlede udfordringer for en nedbringelse af CO2.
Nu fortsættes arbejdet i regeringens grønne trepart, hvor fødevarearbejderne er repræsenteret ved forbundsformand fra Fødevareforbundet NNF Ole Dam Wehlast.

Det er en umulig opgave at udvikle den danske fødevaresektor indenfor anbefalingerne af Svarer-udvalgets rapport – anbefalingerne vil kun medføre en afvikling af beskæftigelsen, og det kan vi ikke støtte op om sker.

Vi mener, at Ole Wehlast skal finde modeller, som både kan indfri kravene til at nedbringe CO2 i landbruget, og som samtidig kan øge beskæftigelsen i stedet for at afvikle arbejdspladser. Det kræver, at vi kan nå hen imod, at flest mulige slagtninger af grise og kreaturer samt forarbejdning og forædling fastholdes i Danmark. Det gælder også for mælken. Det, mener vi, er uladsiggørligt indenfor rammerne for den grønne trepart.

Regeringsgrundlaget indeholder en klimaafgift, men de tre regeringspartier har i samme papir også klart formuleret, at dansk landbrug skal udvikles og ikke afvikles. Det skal lykkes, for ellers er det blandt andet det syd- og sønderjyske område, som står til at blive ramt.

En samlet løsning kunne være et større fokus med stop for den stigende eksport af 15 millioner smågrise. Kravet er, at danske grise slagtes i Danmark! Af de eksporterede smågrise fastholdes de 6 millioner til opfedning og slagtning på danske slagterier, hvilket vil medføre mere end 10.000 nye job. De resterende 9 millioner grise skal fremadrettet ikke produceres, hvoraf CO2 aftrykket bliver nedbragt betragteligt.

Løsningen må være en Fødevareforbundet NNF-model til en samlet nedbringelse af CO2-udfordringerne i landbruget og fødevaresektoren uden nødvendigvis, at hvert enkelt område skal bidrage.
- Generalforsamlingen i Fødevareforbundet NNF Sydjylland

I forhold til Kreatur- og mælkeproduktionen skal det gode arbejde for konkrete løsninger fortsætte. Danske landmænd er verdensførende allerede i dag, så hvorfor stoppe udviklingen ved at afvikle produktionen og beskæftigelsen?

Løsningen må være en Fødevareforbundet NNF-model til en samlet nedbringelse af CO2-udfordringerne i landbruget og fødevaresektoren uden nødvendigvis, at hvert enkelt område skal bidrage. Det bliver derimod det samlede resultat, der bliver løsningen under respekt for danske lønmodtagere i fødevaresektoren.

Dette er enstemmigt vedtaget på afdelingens ordinære generalforsamling april 2024.

På vegne af generalforsamlingen i Fødevareforbundet NNF Sydjylland

Peder Haahr Pedersen
Afdelingsformand