Foto af MostPhotos
Medlemsinfo

Lønmodtagere får ret til fem omsorgsdage

Alle lønmodtagere har via EU-lovgivning fået ret til ulønnet omsorgsorlov, som fx kan bruges til at hjælpe et familiemedlem med lægebesøg. Frem til nytår har man ret til at være fraværende i to arbejdsdage, og fra den 1. januar og fremover kan man være fraværende i op til fem arbejdsdage hvert år.

Fra nytår får du ret til at holde ulønnet omsorgsorlov i op til fem arbejdsdage om året. Det er resultatet af en lov om fravær af familiemæssige årsager, som Folketinget vedtog inden sommerferien.

Den nye lov om omsorgsorlov stammer fra EU’s orlovsdirektiv og giver fra den 1. januar 2023 lønmodtagere ret til at være fraværende op til femarbejdsdage om året, hvis de fx skal hjælpe en ægtefælle eller forælder til lægebesøg. Frem til den 31. december 2022 har lønmodtagere ret til at være fraværende i to arbejdsdage. Omsorgsdagene kan bruges enkeltvis eller samlet. De er ulønnede og kan ikke overflyttes til næste kalenderår.

Hvordan er reglerne for omsorgsorlov? 

  • Du kan bruge omsorgsorloven til at støtte og hjælpe dine børn, forældre, ægtefælle eller partner eller en person, der bor i din husstand, som har en alvorlig helbredsmæssig tilstand.
  • Du skal kunne dokumentere, at din pårørende har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand som fx udredning for kræft. Dokumentationen kan eksempelvis være en indkaldelse til behandling. Din arbejdsgiver kan kræve, at du kan fremvise lægelig dokumentation, og det er dit ansvar at fremskaffe og eventuelt betale for den. 
  • Hvis du har holdt omsorgsorlov, har du ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde på din arbejdsplads. Dine arbejdsvilkår må ikke være blevet forringet.
  • Er arbejdsvilkårene blevet forbedret, mens du holdt orlov, har du ret til samme fordring af dine forhold.
  • Din arbejdsgiver må ikke opsige dig, hvis du beder om omsorgsorlov, eller fordi du har haft fravær i forbindelse med omsorgsorlov.
  • I loven er der ikke krav om, hvornår du skal varsle din arbejdsgiver om, at du gerne vil holde omsorgsorlov. Fødevareforbundet NNF anbefaler dog, at du altid giver besked så tidligt som muligt.

Faktaboks

Har du spørgsmål, kan du læse mere her

Du er også velkommen til at kontakte Fødevareforbundet NNF på mail: nnf@nnf.dk eller tlf.: 38187272