EU-valget: Dit job er på spil!

3 grunde til, at EU og dit job hænger sammen

Næsten al lovgivning om fødevarer kommer fra EU

Derfor er det vigtigt, at lønmodtagerne har en stærk stemme i Europa-Parlamentet, så det ikke kun er erhvervslivet og arbejdsgiverne, der bliver hørt, når der skal laves ny lovgivning. Dit job er afhængig af sammensætningen i Europa-Parlamentet.

EU beslutter fælles standarder for produktion og hygiejne i forbindelse med produktion af mad

Det påvirker din arbejdsplads og den måde, du skal udføre dit arbejde på. Derfor er det vigtigt, at der i Europa-Parlamentet sidder politikere, der har fokus på værdierne ved den danske fødevareproduktion.

8 ud af 10 af de fødevarer, der produceres i Danmark, bliver eksporteret ud af landet

Europa-Parlamentet kan være med til at sikre, at fødevareproduktionen sker på fair vilkår. Alternativt risikerer vi en international konkurrence på laveste løn og dårligste arbejdsvilkår. Og det vil koste mange gode danske arbejdspladser.

Video: EU - Hvad rager det mig?

Hvad siger kollegerne?

Mogens Nielsen - Arla Troldheden - 57 år

Hvilken betydning har EU for dit arbejde?

Det har en kæmpe indflydelse. Vi eksporterer over 85 % af vores produkter. Derfor har det stor betydning, når EU fx indfører et emballagedirektiv eller skrappere krav til miljøvenlige løsninger.
Det er godt for den grønne omstilling, men det er vanskeligt at overholde, når man producerer fødevarer. Vi skal nemlig samtidig overholde skrappe krav til opbevaring og holdbarhed, og nogle gange modarbejder de forskellige regler hinanden.

Ser du EU som en med- eller modspiller?

Begge dele. Det er en medspiller i forhold til at styrke fødevaresikkerheden. Arla har været hurtig og dygtig til at leve op til kravene, og det har været en fordel.
Omvendt producerer danske mejeri meget til eksport, mens andre EU-lande fokuserer på hjemmemarkederne. De har derfor behov for at beskytte den nationale produktion, og det kan de få EU’s tilladelse til at gøre. Dermed er EU med til at underbygge skæve konkurrenceforhold.

Fylder EU noget, når du taler med dine kolleger?

Nej, det er ikke noget, vi taler om hver dag over frokosten. Men vi taler tit om, at Arla er en international spiller og et topbrand inden for vores branche. Derfor betyder samhandel og internationale love og regler ret meget. Så indirekte taler vi om EU.

Morten Lazarotto – dagholdet hos Toms i Hvidovre - 50 år

Hvilken betydning har EU for dit arbejde?

Det har rigtig stor indflydelse. Vi arbejder med fødevarer, og både indkøb af råvarer, forarbejdning, emballage og muligheden for at afsætte varerne til EU eller lande udenfor EU er styret fra Bruxelles. Det er EU, der bestemmer, hvilke ingredienser og tilsætningsstoffer vi må bruge og hvordan.

Ser du EU som en med- eller modspiller i dit arbejde?

EU’s mange regler gør arbejdet mere besværligt. Det er absolut ikke alle regler, der gavner hverken Toms eller fødevareindustrien. Samtidig er det også problematisk, at EU med sine principper om fri bevægelighed over grænserne er med til at undergrave det danske arbejdsmarked fx i forhold til udenlandske chauffører, der kører i Danmark, eller vikarbureauer der formidler job i Danmark til udenlandske – ofte østeuropæiske – medarbejdere på dårligere vilkår end de danske.

Hvor meget fylder EU hos dig og dine kolleger - er det noget, I taler om en gang imellem?

Nej, det gør vi ikke. EU fylder meget lidt, og det er yderst sjældent noget, vi taler om. Mine kolleger er mere optagede af her-og-nu problemer eller udfordringer på virksomheden. Og det kan jeg sådan set godt forstå.

Benjamin Mølholt - aftenholdet på Danish Crown Horsens – 26 år

Hvilken betydning har EU for dit arbejde?

EU betyder meget for os på slagteriet. Vi er Danmarks største slagteri, men alligevel mangler vi slagtegrise. Halvdelen af alle danske grise bliver eksporteret til opfedning og slagtning i udlandet.
Desværre tillader EU transporttider på 24 timer af levende dyr. Dels er det dårlig dyrevelfærd, og dels presser EU’s regler på den her måde de danske slagterier.
Men forhåbentlig kan det også gå den anden vej, så EU’s transportdirektiv kan sætte en stopper for de lange dyretransporter.

Ser du EU som en med- eller modspiller i forhold til dit arbejde?

Jeg ser EU som en kæmpe medspiller. Særligt fordi jeg gerne vil have EU til at begrænse mulighederne for eksporten af smågrise. Danske grise bør slagtes i Danmark.

Hvor meget fylder EU hos dig og dine kolleger - er det noget, I taler om en gang imellem?

Når jeg snakker med mine kollegaer på kontoret, fylder EU mere, end når jeg er sammen med mine kolleger i produktionen. Men jeg ville gerne, at vi fik en større debat om EU på slagteriet.
EU har stor betydning, hvad enten du er dansker, tysker, polak eller kommer fra Eritrea. Jeg bliver derfor lidt skuffet, når folk bare er ligeglade med EU.

Helle Raahauge
Helle Raahauge - bager Kvickly Vordingborg - 48 år

Hvilken betydning har EU for dit arbejde?

Det er svært at sige helt nøjagtigt. Jeg har aldrig tænkt så meget over, hvilke regler og rammer, der kommer fra EU, og hvilke der kommer fra folketinget. Til gengæld er jeg blevet meget opmærksom på, at vi i vores ende af Europa er meget langt fremme, når det kommer til lønmodtagerrettigheder

Men vi er jo en del af et større samarbejde. Men vi vores ende af Europa er vi ret langt fremme, og har en god styrke i forhold beskyttelse i forhold arbejdstagerrettigheder. Her kan vi være med til at trække med at trække andre op.

Ser du EU som en med- eller modspiller?

Jeg ville være bekymret, hvis vi ikke var med i EU. Puha, så ville vi stå meget alene og ikke så stærkt som vi gør nu. Forholdene i England efter Brexit er jo et godt eksempel på, hvordan det ser ud, hvis man ikke er med. Det går ud over den lille mand. De store skal nok klare sig, så det bliver de almindelige lønmodtagere betaler prisen.

Fylder EU noget, når du taler med dine kolleger?

Nej, det gør det ikke. Det taler vi faktisk aldrig om.

3 forslag til, hvor du skal sætte dit kryds

Ved du ikke, hvem du skal stemme på? Her får du tre forslag til kandidater, der sammen med os går op i at sikre danske arbejdspladser.

Niels Fuglsang (S)

Vil ændre reglerne for dyretransporter på de europæiske landeveje. Det vil betyde, at færre smågrise køres ud af Danmark, og hvis landmændene i stedet satser på flere slagtegrise, vil det sikre arbejde til (endnu flere) danske slagteriarbejdere.

Marianne Wind (S)

Kæmper for at beskytte den danske model i Europa-Parlamentet. Det betyder, at hun arbejder for at sikre, at den fri bevægelighed sker på ordnede vilkår, og at konkurrenceevne ikke vejer tungere end arbejdstagerrettigheder.

Christel Schaldemose (S)

Kæmper for et tryggere, grønnere og mere retfærdigt EU. Den grønne omstilling skal være fair og solidarisk. Danske fødevarearbejdere skal ikke lades i stikken eller se deres arbejdspladser flytte til udlandet. EU skal bruges til at løse de store problemer, og så skal den danske arbejdsmarkedsmodel klare resten.

Læs mere om EU