Nyhed

Fair konkurrence fylder næsten intet

Unfair konkurrence mellem virksomheder i Danmark og resten af EU er én af de største væksthæmmere i Danmark. En finkæmning af partiernes EP-programmer viser, at kandidaterne har forsvindende lidt fokus på denne barriere.

Unfair konkurrence mellem virksomheder i Danmark og resten af EU er én af de største væksthæmmere i Danmark. En finkæmning af partiernes EP-programmer viser, at kandidaterne har bekymrende lidt fokus på unfair konkurrence

Når danskerne i dag skal sætte deres kryds til EP-valget er det blandt andet med forventning om bedre vækstvilkår for danske virksomheder og dermed danske arbejdspladser.   

Det er en velkendt udfordring, at mange danske virksomheder står flere meter bag startsstregen i konkurrencen med flertallet af EU-lande, hvor virksomhederne er underlagt mere lempelige reguleringer.

Fødevareforbundet NNF og erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer har gennemgået partiprogrammerne op til EP- valget. Parterne kan konstatere, at kun 2,7 procent - altså 8 ud af i alt 291 forslag - handler om fair konkurrencevilkår for danske virksomheder.

Tyskland fører kampen om slagteriabejdspladser

Der er altså forsvindende lidt fokus på én af de største barrierer for dansk vækst og arbejdspladser.

- Det undrer os, at der er så lidt fokus på én af de største forhindringer for at bevare danske job. Det nytter ikke noget, at vi i Danmark har effektive medarbejdere, når man i Tyskland kan få stor statsstøtte pr. gris . Det svarer til at starte 75 meter foran startlinjen i kampen om arbejdspladserne, siger Ole Wehlast, forbundsformand for Fødevareforbundet NNF og fortsætter:

- På det tyske arbejdsmarked er der indenfor slagteribranchen nærmest wild West-tilstande. EU har et ansvar for at holde øje med, at ingen snyder på vægten, siger, Ole Wehlast. 

Politikerne fokuserer mest på sig selv

Danskerne interesserer sig primært for vækst og arbejdspladser, når snakken falder på Europaparlamentsvalget og EU. Men sådan har partierne det ikke helt. Til sammenligning er et af partiernes største fokusområder selve EU som institution. Hele 14 procent af alle forslag handler om forhold vedrørende EU, så som:

-          modernisering af Kommissionen

-          de danske forbehold

-          Tyrkiets optagelse i EU

-          lobbyregister

-          afskaffelse af parlamentet i Strasbourg

Det er ærgerligt lyder det fra Landbrug & Fødevarer, som hellere vil have fokus på virksomhedernes problemer.  

- Desværre er Danmark hæmmet af ulige konkurrence mellem EU-landene. I Danmark har vi tradition for at stramme EU-reglerne unødigt meget. Sammenlignet med andre EU-lande er loftet for antal grise, en dansk landmand må producere så lavt at slagteriansatte ikke har nok at lave, siger Martin Merrild, Formand Landbrug & Fødevarer. 

Det betyder, at slagterierne i stedet for at få flere grise til slagtning må skære ned på antallet af medarbejdere.

- Vi har i det hele taget strengere regler og mere administrativt bøvl i forhold til andre EU-lande. Derfor er det ærgerligt, at partierne har så lidt fokus på at løse et så vigtigt problem i forbindelse med EP-valget, siger Martin Merrild