Foto af Slagteriarbejdere frygter oftere at miste jobbet end andre lønmodtagere. Især unge er bange for at gå fra hus og hjem.
Nyhed

Slagteriarbejdere frygter jobbet

Hver anden slagteriarbejder frygter at stå med en fyreseddel i hånden inden for de næste 12 måneder. Det viser en rundspørge blandt Fødevareforbundet NNF's medlemmer

Hver anden slagteriarbejder frygter at stå med en fyreseddel i hånden inden for de næste 12 måneder. Det viser en rundspørge blandt Fødevareforbundet NNF's medlemmer

49 procent af landets slagteriarbejdere er så bekymrede for fremtiden, at de frygter at miste arbejdet inden for de næste 12 måneder. Det viser en rundspørge foretaget af Analyse Danmark.

- Undersøgelsen viser, at frygten for at miste jobbet er markant højere hos slagteriarbejdere, end hos resten af de danske lønmodtagere. Det er også forventeligt, fordi arbejdsgiverne i branchen ofte truer med at lukke slagterier og flytte produktionen til udlandet. Det kan kun skabe usikkerhed blandt medarbejderne, siger Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet. 

Bekymringen skal tages alvorligt. Det mener Ole Wehlast, forbundsformand for Fødevareforbundet NNF.

- Det er klart at mange slagteriarbejdere er usikre og frygter for jobbet. De sidste år er der forsvundet mange gode fødevarejob ud af landet på grund af unfair konkurrence syd for grænsen, siger Ole Wehlast.

Mere end hver femte slagteriarbejder giver udtryk for, at de i høj grad frygter at miste jobbet inden for de næste 12 måneder, mens 29 procent i nogen grad frygter for jobbet.

Lønnedgang giver ikke sikkerhed  

At gå ned i løn kan virke som en hurtig løsning på virksomhedens akutte økonomiske problemer, men det sikrer ikke arbejdspladser på den lange bane.

- Lønnedgang vil ikke fjerne den store usikkerhed der er for tiden er omkring de danske slagterier. I stedet skal vi satse på vækst igennem investeringer, siger Ole Wehlast.

Erfaringerne fra andre økonomisk pressede virksomheder viser, at lønnedgang sjældent er en holdbar måde at sikre arbejdspladser på.

- Man er langt fra sikret sit arbejde, hvis man vælger at gå ned i løn. Vi har set mange eksempler på, at medarbejdere er gået ned i løn, men har mistet arbejdet inden for få år, fordi virksomheden alligevel er lukket eller flyttet udenlands, siger Henning Jørgensen.

Unge under 40 frygter at gå fra hus og hjem

Det er især de yngre medarbejdere mellem 30-40 år, som er bange for at stå uden job om et år. Her er det knap ti procentpoint flere der frygter for jobbet i høj eller nogen grad.

- Har du lige købt hus og fået børn, er du mere afhængig af en fast indkomst. Så det er forståeligt, at de unge under 40 år er særligt bekymrede, siger Henning Jørgensen.

Mens nervøsiteten spreder sig på landets slagterier, er resten af fødevarebranchen ikke usikre på fremtiden.

Ansatte i fødevareindustrien og på mejerier føler sig markant mere trygge på arbejdspladsen. I fødevareindustrien er det kun 16 procent der i høj eller nogen grad frygter at miste jobbet.