Foto af Seks ud af otte vedtagne lovforslag på fødevareområdet i 2012-13 kom fra EU
Nyhed

Så meget er danske fødevarer styret af EU

Når der skal vedtages love for den danske fødevarebranche, er der i langt de fleste tilfælde skelet mod Bruxelles og EU
EU flag
EU flag

Når der skal vedtages love for den danske fødevarebranche, er der i langt de fleste tilfælde skelet mod Bruxelles og EU

En optælling foretaget af netmediet Altinget viser, at seks ud af de otte lovforslag om fødevarepolitik, som endte med at blive vedtaget i folketingsåret 2012-2013, var påvirket af EU.

Dermed lægger fødevareområdet sig helt i top, når det gælder påvirkning fra EU. Kun klima- og energiområdet har en stærkere påvirkning fra EU.

- Optællingen stemmer overens med det billede, vi har af mængden af indflydelse fra EU. Den fælles landbrugspolitik var det første brede område, som blev reguleret på EU-niveau, og derfor er der en lang tradition for, at landbrugsområdet er reguleret i EU, siger Niels Lindberg Madsen, EU-politisk chef i Landbrug & Fødevarer, til Altinget.

Social dumping kan bekæmpes af EU

Det er ikke kun fødevarelovgivning fra EU, der har betydning for danske fødevarejob. I de seneste ti år er der forsvundet tusindvis af fødevarejob ud af Danmark.

Mange job er flyttet til Tyskland, hvor slagteriarbejdere fra Østeuropa arbejder til meget lave lønninger.

Netop nu er EU-Kommissionen i gang med at undersøge at Tyskland bryder EU-regler, når det er muligt at hente østeuropæere til Tyskland som vikarer til en meget lav løn.

- Vi skal på europæisk plan give hinanden håndslag på, at når vi har nogle regler så skal de overholdes. EU-kommissionen skal have et rejsehold der kan tjekke brancher. Vi er nødt til at tage det her alvorligt, og Tyskland er nødt til at tage deres EU-medlemskab alvorligt, siger Christel Schaldemose, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne. 

Hun har også spurgt EU-Kommissionen om det kan være rigtigt at Tyskland må give erhvervsstøtte, der opfordrer tyske virksomheder til at fyre fastansatte og hyre vikarer.

Læs flere artikler om EU, danske fødevarejob og snyd syd for grænsen

Danskerne bekymrede over fri bevægelighed

Der skal bremses op for tilgangen af lønmodtagere fra andre lande i EU. Det mener omkring fire ud af ti danske deltagere i en stor undersøgelse, der er foretaget i alle EU-lande. Det skriver Ugebrevet A4.

Andelen gør danskerne til et af de folkefærd i EU, hvor der er størst modvilje mod indvandring af arbejdskraft.

Dermed skyder danskerne og en række andre nordeuropæiske befolkninger i stigende grad på en af grundpillerne i EU: arbejdskraftens fri bevægelighed.

Den udbredte danske modvilje mod flere lønmodtagere fra Øst- og Sydeuropa ses i en ny undersøgelse, der lige nu gennemføres i alle EU's 28 medlemslande.

I undersøgelsen - EUvox 2014 - erklærer 40 procent af 20.000 deltagere sig enige i, at 'EU-borgeres ret til at arbejde i Danmark bør begrænses'.