Jeg mener

Lad danskerne beholde retten til tryghed

Alle har ret til at opleve at blive pensionist med mulighed for at gå lange ture, tage på ferie og give børnebørnene en svingtur. Derfor skal retten til pension bestå. Det er en ret til tryghed.

Ordningen tidlig pension, som trådte i kraft i januar 2022, har måtte høre for meget. Begejstringen er til at tage og føle på for alle dem, der i lang tid har været bekymrede for, om de fik retten til at trække sig tilbage, før de blev slidt i stykker.

Men sådan er det ikke alle, der har det. De borgerlige håner nemlig ordningen. Inden den trådte i kraft himlede de over, at den ville trække for mange mennesker ud af arbejdsstyrken. Nu da cirka 7.500 er gået på tidlig pension, griner de af, at der ikke er mange, der er på den.

Alle har ret til at opleve at blive pensionist med mulighed for at gå lange ture, tage på ferie og give børnebørnene en svingtur.
- Peder Pedersen, afdelingsformand for Fødevareforbundet NNF Sydjylland

Samtidig undres man. For hvorfor har 45.000 mennesker søgt tidlig pension, når så relativt få benytter sig af den?

Jo, det hænger sammen med tidlig pensions oprindelige formål: At sikre tryghed for de lønmodtagere, som har knoklet benhårdt i jobs, hvor de har brugt deres krop hver dag, siden de var helt unge.

Eller med andre ord: Retten til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de er så slidte, at deres tid på pension primært skal bruges på smertestillende piller og hvil.

Tidlig pension skal bestå - det er retten til tryghed.
- Peder Pedersen, afdelingsformand for Fødevareforbundet NNF Sydjylland

Jamen, der er jo seniorpensionen - den kan de virkelig nedslidte benytte sig af, svarer de borgerlige, når argumentet om retten til en ordentlig tid på pension fremføres.

Og ja, seniorpensionen er en god ordning for de mennesker, der er så slidt ned, at de max kan gå på arbejde 15 timer om ugen. Man skal visiteres til den, og lægen kigger blandt andet på hvor mange sygedage, man har haft. Er det sådan, at produktionsmedarbejderen, slagteren og delikatesse-assistenten skal se på sin tid som pensionist?

Hvis de når at slide sig selv så meget op, at de er helt ødelagte, så kan de gå tidligere på pension. Jeg siger nej. Alle har ret til at opleve at blive pensionist med mulighed for at gå lange ture, tage på ferie og give børnebørnene en svingtur.

Tidlig pension skal bestå - det er retten til tryghed. Derfor håber jeg på en regering til venstre for midten.