Foto af Rune Evensen
Jeg mener

50 år på jobbet er for lang tid: Fastfrys alderen for tidlig pension

Alderen for tidlig pension skal afkobles fra pensionsalderen, så ingen produktionsmedarbejdere, bagere eller slagtere risikerer at skulle arbejde i mere end 50 år, selv hvis de benytter tidlig pension.

Dette indlæg har oprindeligt været bragt i Aarhus Stiftstidende mandag den 17. oktober.

I et debatindlæg i sidste uge kom jeg og Leif Lahn Jensen, medlem af Folketinget og gruppeformand for Socialdemokratiet, ind på vigtigheden af at kæmpe for tidlig pension for de lønmodtagere, der har været længst tid på arbejdsmarkedet.

Hvis de borgerlige partier vinder valget, er der ingen garanti for, at tidlig pension får lov at bestå. Men selv hvis den gør, er det vigtigt at kæmpe for, at ordningen ikke udvandes. Jeg og Fødevareforbundet NNF har derfor tre konkrete bud på, hvordan tidlig pension kan styrkes.

1: Som det er nu, stiger alderen for tidlig pension parallelt med folkepensionsalderen. Derfor vil rigtig mange få 50 år eller mere på arbejdsmarkedet, selvom de benytter sig af retten til tidlig pension. Det kan en produktionsmedarbejder, en slagter eller en bager ikke holde til. Jeg ved, at mange lønmodtagere fra andre brancher står i samme situation. Alle skal have ret til en værdig pensionstilværelse uden nedslidnings-smerte.

Mange undersøgelser viser desuden, at mennesker med et hårdt fysisk arbejde levere kortere i forhold til dem, der kommer senere på arbejdsmarkedet. Deres pensionstid bliver uværdig. De vil ikke kunne rejse eller lege med børnebørnene som andre kan, når de går på pension. Derfor er det kun rimeligt, at alderen for tidlig pension fastfryses ved 64 år og løsrives fra folkepensionsalderen.

2: Vores andet bud er en årlig justering af modregning af folks pensionsformue. I dag modregnes man, hvis man er på tidlig pension og har en pensionsformue på mere end på 2 millioner kroner. Fødevareforbundet NNF kræver, at den grænse bliver justeret årligt, så den følger udviklingen i den gennemsnitlige pensionsformue hos en ufaglært lønmodtager. Det sikrer, at de lønmodtagere med de længste og hårdeste arbejdsliv, ikke mister retten til tidlig pension på grund af deres arbejdsmarkedspension.

3: For at mindske risikoen for nedslidning skal der satses massivt på forebyggelse ved hjælp af sunde arbejdspladser og nemmere adgang til uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Tidlig pension er en vigtig og nødvendig rettighed for danskerne. Bevar den og styrk den!