Jeg mener

Wehlast: Tidlig pension blev reddet. Nu skal den styrkes

Selvom vi langtfra kender detaljerne i det politisk landskab for de kommende år, ånder forbundsformand Ole Wehlast lettet op. Tidlig pension ser ud til at være sikret i endnu en valgperiode.

Det har været en lang valgkamp, og det blev også en lang valgaften. Men når bare mandaterne ser ud til at faldt rigtigt ud, så går det jo nok.

Vi kan nu se tilbage på en valgkamp, som ikke kom til at handle så meget om tilbagetrækning og nedslidning, som vi havde håbet på. Til gengæld har den udmærket sig ved at foregå i en fornuftig tone og med et fælles fokus på, hvordan vi i fællesskab skaber de bedste rammer for vores land.

I Fødevareforbundet NNF har vi bakket fuldtonet om den socialdemokratiske et-partiregering, men det er ikke nogen hemmelighed, at jeg sagtens kan se perspektiverne i en regering hen over midten – naturligvis med en socialdemokratisk statsminister for bordenden.

Der er brug for brede løsninger

Nogle af de allerstørste udfordringer, der venter en ny regering, handler om at sikre en medarbejdervenlig grøn omstilling, der fastholder og udvikler den del af den danske fødevareproduktion, der skaber arbejdspladser.

Nedlæg den smågriseproduktion, der går til eksport, og beløn de landmænd, der skaber arbejdspladser i Danmark. Opkræv CO2-afgift, hvis det er det mest effektive middel, men send pengene tilbage til den del af landsbrugs- og fødevarebranchen, der holder hånden under det danske arbejdsmarked.

Jeg tror på, at der kan findes en vej, hvor grøn omstilling og en stærk dansk fødevareproduktion kan gå hånd i hånd. Men det kræver, at partierne finder sammen på tværs, og at alle aktører – landbruget, arbejdsgivere, lønmodtagere og politikere – træder et skridt ind mod midten og lægger sig i selen for at finde løsninger til fælles gavn – ikke kun til egen vinding. 

Styrk tidlig pension

Med 90 mandater til rød blok er tidlig pension sikret. De lønmodtagere, der har haft de længste og hårdeste arbejdsliv, har fortsat mulighed for at trække sig lidt tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Og det vel at mærke inden de er slidt fuldstændig ned og uden at skulle stå med hatten i hånden og håbe på en barmhjertig sagsbehandler.

Med ordningen sikret er det nu tid til at kigge på, hvordan den kan styrkes og fremtidssikres. I valgkampen har vi peget på tre steder: For det første skal alderen for, hvornår man kan gå på tidlig pension, låses til 64 år. Også selvom den generelle pensionsalder stiger. For det andet skal beløbsgrænsen for, hvornår man bliver modregnet for ens personlige pensionsopsparing, indekseres. Og for det tredje skal indsatsen for mindske risikoen for nedslidning øges.

Den opgave kaster vi i Fødevareforbundet NNF os nu ud i. Så må vi se, hvilke regeringspartier og hvilke ministre, vi skal have i arbejdstøjet.

Tillykke – og tak

Til slut vil jeg gerne sende et stort tillykke til alle dem, der er blevet valgt til Folketinget. Et særligt tillykke til de kandidater, Fødevareforbundet NNF har samarbejdet med i løbet af valgkampen. I har ydet en formidabel præstation, og den er blevet belønnet af vælgerne.

Jeg vil også gerne takke alle dem, der har bidraget til valgkampen på anden vis. De tillidsvalgte, som har inviteret os indenfor på deres arbejdspladser. De medlemmer, som har lagt vejen forbi vores foodtruck til en snak om tidlig pension. Og alle de andre, der på ene eller anden vis har sat Fødevareforbundet NNF’s politiske mærkesager på dagsorden.

Vi kom i mål, fordi vi gjorde det sammen.