Videoartikel

Video: Forstå de nye regler om øremærket barsel

Denne video forklarer kort de nye regler, der øremærker lige meget barsel til faren som til moren. De nye regler træder i kraft den 2. august.

Hvis du får barn den 2. august eller derefter, gælder nye barselsregler. Forstå de nye regler ved at se den korte video ovenfor.

Med loven vil et forældrepar af lønmodtagere have ret til det samme antal ugers frihed fra arbejdet som før: 48 uger tilsammen efter barnet er født. Det nye er, at mere orlov er øremærket faren.

I samtlige 48 uger har man ret til at modtage barselsdagpenge – hvis forældrene i øvrigt lever op til kravene for at modtage dagpenge. Hvis forældrene arbejder på en overenskomst, vil de sandsynligvis også have ret til fuld løn under en del af barslen.

Kontakt din fagforening for hjælp til at finde ud af, hvornår du har ret til fuld løn.

Overgangsordning om løn under barsel

Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening har lavet en overgangsordning for løn under barsel, der også gælder Fødevareforbundet NNF’s overenskomster. Overgangsordningen gælder indtil udløbet af de nuværende overenskomster i foråret 2023.

På de fleste overenskomster gælder inden den 2. august 2022, at moren har ret til løn fra sin arbejdsgiver under:

- 4 ugers graviditetsorlov (inden termin)

- 14 ugers barselsorlov

- 5 ugers øremærket forældreorlov

Det giver i alt 23 ugers frihed med løn for moren. Derudover er der ret til 3 ugers forældreorlov med løn, som moren og faren kan fordele mellem sig.

Antallet af uger forbliver det samme efter den 2. august, men fordelingen er ændret, så moren i stedet har ret til løn under:

- 4 ugers graviditetsorlov (inden termin)

- 10 ugers barselsorlov

- 9 ugers øremærket forældreorlov

Dette giver fortsat i alt 23 ugers frihed med løn, og der er stadig ret til løn under yderligere 3 ugers forældreorlov, som moren og faren kan fordele mellem sig. Ønsker du som mor at holde mere barsel, vil det være uden løn, men med mulighed for barselsdagpenge.

I overgangsordningen forbliver fædres ret til løn under 2 ugers fædreorlov og 8 ugers øremærket forældreorlov uændret, og det samme gælder som sagt forældrenes ret til frit at dele 3 ugers forældreorlov med løn mellem sig.

Se eksempler på mulige barselsforløb her eller læs mere på borger.dk/barsel