Nyhed

Slagteriarbejderne: Indsatsen mod svinepest er utilstrækkelig

Tillidsfolkene for slagteriarbejderne i Danmark kritiserer indsatsen mod afrikansk svinepest
Genre: Grisetransport
Genre: Grisetransport

Tillidsfolkene for de 6.850 slagteriarbejdere i Danmark kritiserer indsatsen mod afrikansk svinepest

100 tillidsfolk for de danske slagteriarbejdere er i disse dage samlet i Silkeborg og udtalelser i den forbindelser om indsatsen mod afrikansk svinepest:

Den afrikanske svinepest udgør en alvorlig trussel mod den danske eksport af svinekød. Bliver svinepest konstateret på dansk grund vil det have uoverskuelige konsekvenser for eksporten på 30 mia. kr. og bringe tusindvis af job i fare på slagterierne og i hele fødevareklyngen.

Da Belgien som det først land i Vesteuropa for nylig fik konstateret svinepest blev konsekvenserne præcis så alvorlige for landets eksport som frygtet. Der kan derfor ikke herske tvivl om, hvor alvorlige konsekvenserne bliver, hvis Danmark bliver ramt.

Det er derfor med uforståenhed, at vi oplever, at den danske indsats for at holde smitten ude i bedste fald er utilstrækkelig.

Der er ganske vist sat penge af til opførslen af et vildsvinehegn, der sender et signal til eksportmarkederne om, at truslen tages alvorligt. Men hegnet virker som tom symbolpolitik, så længe man ikke effektivt sætter ind for at få stoppet spredningstruslen fra mennesker og lastbiler.

Hver dag krydser tusinder af smågrise grænsen mellem Danmark og Tyskland. Chauffører kører fra områder ramt af svinepest til danske gårde og risikerer at tage smitten med sig. Ganske vist skal lastbilerne vaskes, når de krydser grænsen, men vi frygter, at denne løsning ikke er tilstrækkelig.

Undersøgelser har vist, at op mod 40 pct. af førerhusene i de lastbiler, der krydser grænsen med smågrise, bærer spor af forskellig former for smitte. Vi opfordrer til, at der gøres langt mere for at sikre en effektiv rengøringen af disse lastbiler.

Stands al import af vildsvinekød

Samtidig krydser kød og kødprodukter fra vildsvin uhindret den danske grænse fra primært Tyskland og Polen med en øget trussel om smittespredning til følge. Der skydes hvert år hundredtusinder af vildsvin i Tyskland, en del af disse af danske jægere, og en stor del af kødet ender på danske middagsborde.

Udenlandske arbejdere fra lande, der er ramt af svinepesten, tager ligeledes kød og kødprodukter fra vildsvin med ind i Danmark. Vi opfordrer til, at man sætter en stopper for al indførslen af produkter fra vildsvin fra disse lande. Det må kunne lade sig gøre i denne ekstraordinære situation uden at forbryde sig mod EU's eksportlovgivning.

Der skal gøres mere, og det skal gøres hurtigt. En spredning af afrikansk svinepest til Danmark vil ramme hele landets økonomi - men den største risiko bærer først og fremmest vores kolleger, der risikerer at miste deres indtægt.

Vi opfordrer til, at både politikere og branchen ser truslen i øjnene og handler der efter. Hensyn til eksporten og tusinder af arbejdspladser kalder på yderligere og mere vidtrækkende handlinger, end dem vi har set hidtil.

- Tillidsrepræsentanterne for de danske slagteriarbejdere