Nyhed

Svineeksportører udnytter manglende krav til dyrevelfærd under grisetransport

Når politikerne skal forhandle om et nyt dyrevelfærdsforlig, er der behov for, at de kigger reglerne for transport af smågrise efter i sømmene. Reglerne, som de er i dag, lever langt fra op til moderne krav for god dyrevelfærd.
Genre: Grisetransport
Genre: Grisetransport

I Danmark bryster vi os ofte af at være en forkæmper for dyrevelfærd. Set i forhold til vores størrelse har vi en af verdens største animalske fødevareproduktioner. Derfor har vi et særligt ansvar for at sikre, at dyrene behandles ordentligt og med respekt.

Desværre er det ikke altid tilfældet, og der er derfor et akut behov for, at politikerne anerkender problemerne og bruger de kommende dyrevelfærdsforhandlinger til at forbedre forholdene for de smågrise, der transporteres ud af landet.

Forskning har dokumenteret, at de lange transporter udgør en væsentlig risiko for, at smågrisene lider
- Britta Riis og Ole Wehlast, hhv. Dyrenes Beskyttelse og Fødevareforbundet NNF

På de minutter, du bruger på at læse dette indlæg, bliver der kørt i omegnen af 133 smågrise ud af Danmark. Det tal stiger til cirka 1,2 millioner smågrise på en måned, og når året er gået, er mere end 14 millioner smågrise blevet klemt sammen i lastbiler og kørt til udlandet. Ikke bare til tyske slagtesvinsproducenter, men også så langt som til Italien, Polen og Rumænien.

Smågrisenes rejse er ingen badeferie

Har man engang stået og kigget ind i en lastbil proppet med smågrise, og set dem gispe af varme, er synet indprentet på nethinden for altid.

Den måde, smågrisene behandles på, når de transporteres ud af Danmark, er et trist billede på, hvordan vi i Danmark ikke lever op til vores ansvar over for dyrene. Dyretransporter vil altid være en belastning for dyrene, og netop derfor har vi et særligt ansvar for at sikre anstændige minimumskrav, og for at kravene bliver overholdt. Sådan er det desværre ikke i dag.

Derfor opfordrer vi politikerne til at sikre dyrene anstændige minimumskrav, når de køres ud af landet.

Svineeksportørerne udnytter de manglende krav, og det er ikke ualmindeligt at se lastbiler med grise læsset i helt op til fem etager
- Britta Riis og Ole Wehlast, hhv. Dyrenes Beskyttelse og Fødevareforbundet NNF

Forskning har dokumenteret, at de lange transporter udgør en væsentlig risiko for, at smågrisene lider. Det er ikke en badeferie, de bliver sendt ud på, når de køres sydpå.

I modsætning til de fleste andre dyr kan grise ikke svede, og de bliver derfor meget påvirket af høje temperaturer. Når hundredvis af grise bliver stuvet sammen i en lastbil og bliver kørt ned gennem den europæiske højsommer, så kan temperaturen blive høj – rigtig høj. Smågrisene lider i varmen og kan udvikle varmestress, ja, varmen kan endda koste grisene livet.

Hvis transporten er kortere end otte timer, er der hverken krav om, at smågrisene skal have adgang til vand, eller til at temperaturen i transporterne skal holdes nede. Heller ikke under sommerens hedebølger.

Minimumskrav for alle grise

Hos Dyrenes Beskyttelse og Fødevareforbundet NNF ønsker vi et opgør med den måde, smågrisene transporteres på. Vi ønsker strengere krav til, hvordan smågrise bliver behandlet, når de bliver kørt fra Danmark til udlandet.

Og faktisk findes der allerede krav til indretningen af dyretransporter. Men kun hvis dyrene vejer over 40 kg. Gør de det, er der nemlig krav til etagehøjden i transporterne.

Der er behov for, at der lovgivningsmæssigt bliver fastsat nogle standarder og kriterier for transport af grise under 40 kg
- Britta Riis og Ole Wehlast, hhv. Dyrenes Beskyttelse og Fødevareforbundet NNF

Der findes ingen præcise opgørelser over, hvor mange danske grise under 40 kg, der eksporteres, men vi ved, at de udgør langt størstedelen af de over 14 millioner grise, der hvert år køres ud af Danmark. Med andre ord lader politikerne millioner af smågrise i stikken. Og det på trods af, at EU-lovgivning fastslår, at dyr skal have tilstrækkeligt med plads til, at der kan sikres god ventilation oven over dyrene.

Transportsektoren er ikke et område, som regulerer sig selv. Tværtimod udnytter svineeksportørerne de manglende krav, og det er ikke ualmindeligt at se lastbiler med grise læsset i helt op til fem etager. Det betyder, at grisene kun har få centimeter luft over hovedet.

Hos Dyrenes Beskyttelse og Fødevareforbundet NNF mener vi, at der er behov for, at der lovgivningsmæssigt bliver fastsat nogle standarder og kriterier for transport af grise under 40 kg, samt at disse bliver kontrolleret. Derfor opfordrer vi alle de partier, som indgår i de kommende forhandlinger om et nyt dyrevelfærdsforlig, til at prioritere en bedre dyrevæld i transporterne af smågrise.

Vi kan ikke fortsætte på samme måde længere. Vi kan ganske enkelt ikke være det bekendt.