Foto af Grafik: Fødevareforbundet NNF
Nyhed

Lad danske grise blive slagtet i Danmark

Fødevareforbundet NNF vil have bremset den eksplosive vækst af smågrise, der fødes i Danmark, men derefter eksporteres til udlandet. Det koster arbejdspladser, forringer dyrevelfærden og klimaet – og øger risikoen for spredning af afrikansk svinepest.

Sidste år blev 15.329.149 danske smågrise sat på lastbiler og kørt til udlandet. Det svarer til 28 grise, der køres ud af landet hvert eneste minut, året rundt.

Fødevareforbundet NNF vil med en ny kampagne gøre opmærksom på de mange problemer, eksporten af smågrise medfører:

- Når næsten halvdelen af de danskfødte grise køres levende til udlandet, så har det en række negative konsekvenser. Ja, jeg vil egentlig gå så vidt som at sige, at det faktisk kun er den enkelte smågriseproducent, der vinder på den her forretningsmodel – alle andre står tilbage som tabere, forklarer forbundsformand for Fødevareforbundet NNF Ole Wehlast.

Ole Wehlast har taget initiativ til at mødes med partiernes fødevareordfører for at få problemet sat på den politiske dagsorden.

Han udpeger tre hovedproblemer:

Arbejdspladser

I takt med, at eksporten af smågrise er steget, er antallet af slagtninger på de danske slagterier faldet. Hvis ikke udviklingen vendes, vil vi snart stå i en situation, hvor flertallet af danskfødte grise vil blive slagtet i udlandet.

Det har allerede kostet tusindvis af arbejdspladser på de danske slagterier.

- I runde tal svarer 1 million grise til 1.000 arbejdspladser på slagterierne og ude i primærsektoren. Det vil sige, at hvis bare eksporten blev halvereret, så kunne der skabes 7.000 danske arbejdspladser. Det er rigtig mange skatteindtægter, der kan generere rigtig meget velfærd. At acceptere en så voldsom eksport af smågrise, er det samme som at acceptere en voldsom eksport af danske arbejdspladser, fastslår Ole Wehlast.

Med til samfundsregnskabet hører også den store værditilvækst, der sker, når grisene bliver opfedet, slagtet og forarbejdet i Danmark. Grisekødet er langt flere eksportkroner værd, når det sendes ud af landet som skinker.

Dyrevelfærd og klima

Nogle af de danskfødte smågrise bliver transporteret helt til Italien eller Kroatien for at blive opfedet og senere slagtet der. Andre kan nøjes med at blive kørt til Tyskland eller Polen.

De lange transporter er dog et unødvendigt pres på dyrenes velfærd, mener Ole Wehlast:

- Det er ikke god dyrevelfærd at køre levende dyr tværs gennem Europa. En ting er, at vi ikke kan undgå at transportere dyrene fra et sted til et andet, men jeg har svært ved at se, hvorfor vi skal acceptere, at de må opholde sig ombord på lastbilerne i flere døgn.

Han tilføjer også, at i forhold til klimaet er eksporten af smågrisene en udfordring:

- Vi har en række skrappe miljøkrav, som slagtesvineproducenterne skal overholde. Samme strikse tilgang til grundvand og havmiljø har man ikke alle andre i steder i Europa. De danske smågrise risikerer altså at belaste miljøet langt mere der, hvor de vokser op, end hvis de blev i Danmark.

Risikoen for afrikansk svinepest

I øjeblikket spredes afrikansk svinepest hurtigt i Europa. Kommer sygdommen til Danmark, vil det have uoverskuelige konsekvenser for den danske svinesektor og slagteribranche.

Derfor er det nødvendigt at indføre et stop for udenlandske lastbiler ved danske gårde:

- Det er simpelthen alt for risikabelt at tillade udenlandske dyretransporter at komme i nærheden af danske besætninger. Ifølge Fødevarestyrelsen var hver tiende af de lastbiler, der blev kontrolleret på de danske gårde i 2019, ikke rengjort og desinficeret tilstrækkeligt til at kunne eliminere risikoen for spredning af afrikansk svinepest. Et totalt stop for udenlandske lastbiler ved danske gårde, og krav om brug af omlastningsstation ved eksport af levende dyr, er afgørende for at holde svinepesten ude af Danmark, siger Ole Wehlast.

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet har vurderet, at et udbrud af afrikansk svinepest i Danmark vil koste op til 5 milliarder kroner.