Nyhed

Nyt krav til loftshøjde for smågrisetransport er godt nyt for slagtegriseproduktionen

Regeringen sætter nu en stopper for de 5-etagers smågrisetransporter, som hvert år fragter millioner af levende smågrise til udlandet. Fødevareforbundet NNF håber, at det vil få flere svineproducenter til at droppe eksporten af smågrise og i stedet satse på produktionen af slagtegrise.
Genre: Grisetransport
Genre: Grisetransport

Efter lang tids pres fra bl.a. Fødevareforbundet NNF bliver der endelig sat en stopper for de 5-etagers smågrisetransporter, som de danske svineeksportører bruger til at fragte millioner af levende grise til udlandet. De nye krav betyder nemlig, at der for fremtiden kun vil være plads til fire etager i de vogne, der benyttes til transport af smågrise.

Torsdag den 8. februar skrev landbrugs- og fødevareminister minister Jacob Jensen (V) til ordførerne i partierne bag en transportaftale fra 2018, at regeringen nu er klar med nye krav om den indvendige loftshøjde i de vogne, der transporterer grise under 40 kilo.

Det var også på tide, lyder det fra forbundsformand i Fødevareforbundet NNF Ole Wehlast:

- Mens der i årevis har været krav til, hvor meget luft, der skal være over grise over 40 kg, så har smågrisene ikke haft samme beskyttelse. Skiftende regeringer har simpelthen ”glemt” at implementere de lofthøjderegler for grise på under 40 kg, der blev besluttet tilbage i 2018. Det hul i loven har svineeksportørerne udnyttet ved at klemme 5-etager med smågrise ind i lastbilerne. Det bliver der nu sat en stopper for, konstaterer han.

Håb om færre eksporterede smågrise

Siden 2007 er eksporten af danske smågrise steget fra omkring fem millioner smågrise om året til knap 15 millioner. Samtidig er antallet af slagtegrise faldet, og det har kostet arbejdspladser:

- Antallet af danskfødte grise har været nogenlunde konstant, men når svineproducenterne i stigende grad har prioriteret at sende deres smågrise til udlandet i stedet for at fede dem op og sende dem til slagtning på de danske slagterier, så har det kostet arbejdspladser. Svineproducenterne har således ikke kun sendt smågrisene ud af landet, de har også sendt danske arbejdspladser ud af landet, forklarer Ole Wehlast.

Han havde gerne set, at svineproducenterne af egen drift var mere optagede af at sikre danske arbejdspladser og fastholde grundlaget for de landmandsejede danske slagterier, men eftersom det ikke har været tilfældet, glæder han sig nu over, at regeringen regulerer området.

- Antallet af danskfødte grise har været nogenlunde konstant, men når svineproducenterne i stigende grad har prioriteret at sende deres smågrise til udlandet i stedet for at fede dem op og sende dem til slagtning på de danske slagterier, så har det kostet arbejdspladser.
- Ole Wehlast

- Min eneste anke er, at jeg gerne havde set, at de nye regler blev indfaset noget hurtigere. Men som jeg har læst Ida Auken (S) sige, så vil vi forhåbentlig se effekten af de nye krav tidligere, eftersom der næppe er svinetransportører, der fra dags dato vil investere i vogne med fem lag, siger Ole Wehlast.

De nye lofthøjdekrav skal være implementeret fra 1. april 2031. Fødevareforbundet NNF har sammen med Dyrenes Beskyttelse presset på for en kortere implementeringstid på kun fem år – mens regeringen oprindelig havde lagt på til en implementeringsfase på 10 år.

Ny dyrevelfærdsaftale indeholder flere interessante elementer

Allerede dagen efter, at de nye lofthøjdekrav er blevet meldt ud, har regeringen præsenteret en ny dyrevelfærdsaftale. Og den indeholder ifølge Ole Wehlast flere spændende elementer. Bl.a. planer om at indføre en afgift på halekupering:

- Vi har flere gange forslået netop sådan en afgift. Dels vil det forhåbentlig have en gavnlig betydning for smågrisenes generelle velfærd, men vi ser det også som et af de håndtag, der kan gøre det mere attraktivt for svineproducenterne at droppe eksporten af grisene, og i stedet beholde dem herhjemme til opfedning og slagtning.

Af dyrevelfærdsaftalen fremgår det, at man vil igangsætte en undersøgelse, der skal kigge på muligheden for at indføre en sådan afgift. Provenuet skal fordeles til de producenter, der kan dokumentere, at de ikke halekuperer.